Top 15 học bổng đại học cho sinh viên quốc tế

10/12/2015

Top 15 học bổng đại học cho sinh viên quốc tế

Mặc dù có rất nhiều học bổng thạc sĩ được cấp cho sinh sinh viên quốc tế tuy nhiên cũng có một số học bổng bậc cử nhân. Một số trường đại học có chương trình học bổng bậc đại học cho sinh viên quốc

1. Học bổng học phí ICSP tại đại học Oregon (Mỹ)

Sinh viên quốc tế chứng minh được mình cần hỗ trợ tài chính có thể nộp đơn xin theo chương trình ICSP tại đại học Oregon. Các học sinh được chấp nhận vơi chương trình ICSP có thể được giảm học phí từ $9000 - $27000

 

2. Chương trình học giả toàn cầu của đại học Clark (Mỹ)

Đại học Clark cung cấp chương trình học giả toàn cầu dành cho các học sinh PTTH không phìa là công dân hoặc thường trú nhân Mỹ hoặc công dân hoặc thường trú nhân Mỹ sống ngoài nước Mỹ. Một học bôngr tối thiểu $25000 được cấp (và cấp tiếp có điều kiện) và một khoản lương có chịu thuế cho việc thực tập hỗ trợ nghiên cứu được bảo đảm.

 

3. Học bổng Lãnh đạo toàn cầu tiêu biểu của đại học American

 Học bổng lãnh đạo toàn cầu tiêu biểu của đại học American được cấp cho sinh viên quốc tế có thành tích nổi bật muốn thay đổi cộng đồng, xã hội muốn học cử nhân tại trường đại học. Học bổng sẽ được cấp cho học viên muốn quay về nước xây dựng và cải tiến các vấn đề liên quan đến cộng đồng. Đây là học bổng toàn phần bao gồm chi phí ăn ở và học phí.

 

 

4. Học bổng lãnh đạo quốc tế ngày mai của đại học British Colombia (Canada)

 Đại học British Colombia (UBC) cấp học bổng chương trình cử nhân cho các học viên tốt nghiệp phổ thông xuất xét trên khắp thế giới. Đây là học bổng toàn phần bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt.

 

5. Chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế của Đại học York (Canada) 

Đại hoc York cấp học bổng với chương trình Lãnh đạo toàn cầu ngày mai, Học bổng cao đẳng lien kết quốc tế và học bổng đầu vào cho sinh viên quốc tế đặc biệt cho các học viên muốn học chương trình cử nhân toàn thời gian tại đại học York. Học bổng có giá trị từ $68000 - $112000 cho 4 năm học.

 

6. Học bổng Denys Holland của đại học Colllege London (Anh quốc)

Học bổng Denys Holland nhằm hỗ trợ cho sinh viên đại học từ các nước không được hỗ trợ học bổng có thể đảm bảo tì chính để theo đuổi chương trình học tại đại hoc College London (UCL), và các học viên chứng tỏ mình sẽ tận dụng hết các hoạt động của UCL và công đoàn sinh viên. Học bổng cấp cho sinh viên 9000 bảng anh mỗi năm và sinh viên có thể dung trang trải một phần chi phí học tập.

 

7. Học bổng Reach Oxford (Anh quốc)

Các trường thuộc đại học Oxford cấp học bổng cho các sinh viên thuộc các nước đang phát triển vì các lý do chính trị và tài chính hoặc sinh viên không có điều kiện phương tiện học tập tương ứng, không thể theo đuổi chương trình cử nhân tại nước sở tại. Học bổng bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt, vé may bay một chiều.

 

8. Học bổng toàn phần của đại học Wesrminster cho sinh viên quốc tế (Anh Quốc)

Đại học Westminster cấp học bổng cho sinh viên quốc tế thuộc các nước kém, đang phát triển để học chương trình cử nhân tại trường. Học bông bao gồm học phí, chi phí sinh hoat, vé máy bay. Học bổng sẽ được xét từng nay dựa vào kết quả và thành tích học của sinh viên.

9. Học bổng bán cho sinh viên quốc tế của đại học Melbourne (Úc)

 Học bổng cử nhân cho sinh viên quốc tế của đại học Melbourne được thành lâp nhằm công nhận đóng góp quan trọng của sinh viên quốc tế vào sự đa dạng của đại hoc Melbourne. Học bổng có thể được cấp bán hoặc toàn phần học phí cho năm đầu tiên.

 

10. Học bổng của đại học quốc gia Úc (Úc)

Chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế khá cạnh tranh cho năm học đầu tiên chương trình cử nhân của trường ANU. Đây là học bổng toàn phần học phí bao gồm cả phí bảo hiểm.

 

11. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất xét của đại học Latrobe (Úc)

Chương trình học bổng học thuật xuất xét taị đại học Latrobe (AES) dành cho sinh viên quốc tế khắp nơi trên thế giới ngoại trừ New Zealand tham gia chương trình cử nhân của đại hoc Latrobe. Học bổng có giá trị từ $10000 - $20000 cho tối đa hai kỳ học và không được gia hạn.

 

12. Học bổng Achievers cho sinh viên quốc tế của đại học Sydney (Úc)

Học bổng Achievers cho sinh viên quốc tế của đại học Sydney nhằm thu hút sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt cho đại học Sydney. Học bổng được cấp $10000/năm cho bất kỳ ngành học nào tại đại học Sydney.

 

13. Học bổng cho sinh viên quốc tế của đại học Monash (Úc) 

Đại học Monash cấp học bổng cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất xét muốn học chương trình cử nhân tại trường. Học bổng đươc cấp $10.000/năm.

 

14. Học bổng năm đầu tiên cho sinh viên quốc tế của đại học Canterbury (New Zealand)

Đai học Canterbury cấp học bổng cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất xét muốn học chương trình cử nhân tại trường. Học bổng có giá trị $10000, $15000, $20000.

 

15. Học bổng toàn cầu của đại học Lund cho sinh viên không thuộc cộng đồng châu Âu (Thuỵ Điển)

 Học bổng toàn cầu của đại học Lund nhằm hỗ trợ cho các sinh viên có thành tích học tập xuất xét không thuộc cộng đồng chung châu Âu muốn học chương trình cử nhân tại trường. Học bổng có giá trị 25%, 50%, 75% hoặc 100% học phí.

 

Bên trên là top 15 học bổng mà sanhocbong giới thiệu cho các thợ săn học bổng, các bạn vô trang web của từng trường để tìm hiểu yêu cầu đầu vào cụ thể cũng như cách nộp đơn.

 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.