Thuộc lòng các giới từ chỉ vị trí bằng hình ảnh

22/09/2015
21-9-b1-a1-9231-1442830329.png

Các giới từ được nhắc đến trong ảnh:

Above: ở trên Out: ở phía ngoài
Under/ below/ beneath: ở dưới Inside: nằm lọt trong
Beside: bên cạnh Outside: ở ngay bên ngoài                   
In back of: đằng sau lưng On: ở ngay phía trên
In front of: đằng trước Off: rời khỏi
Between: ở giữa hai vật/ người khác Up: hướng lên trên
In: ở phía trong Down: hướng xuống dưới
21-9-b1-a2-png-1533-1442830329.jpg

Các giới từ được nhắc đến trong ảnh:

Across: ngang qua Through: xuyên qua    
Around: vòng quanh With: cùng
Into: vào trong First: đầu tiên
Near: gần Last: cuối cùng

Y Vân

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.