Bài thơ chứng minh sự phức tạp của từ đồng âm tiếng Anh

26/09/2015
26-9-b2-a1-8233-1443237351.jpg

Nếu nhìn vào bài thơ này, bạn gần như không hiểu nghĩa và còn nhận thấy hàng loạt lỗi ngữ pháp.

Eye halve a spelling chequer

Eye halve a spelling chequer
It came with my pea sea
It plainly marques four my revue
Miss steaks eye kin knot sea.
Eye strike a quay and type a word
And weight four it two say
Weather eye am wrong oar write
It shows me strait a weigh.
As soon as a mist ache is maid
It nose bee fore two long
And eye can put the error rite
Its really ever wrong.
Eye have run this poem threw it
I am shore your pleased two no
Its letter perfect in it's weigh
My chequer tolled me sew.

"Eye halve a spelling chequer/It came with my pea sea" có nghĩa là gì?

"Eye halve a spelling chequer/ It came with my pea sea" có nghĩa là gì?

Tuy nhiên, nếu đơn thuần đọc lên và không nhìn vào các con chữ, bạn sẽ thấy dễ hiểu hơn. Điều đơn giản là, bài thơ trên vận dụng các từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh để "chế" từ một bài thơ khác. Bài thơ chính xác như sau:

I have a spelling checker

I have a spelling checker
It came with my PC
It plainly marks for my review
Mistakes I cannot see.
I strike a key and type a word
And wait for it to say
Whether I am wrong or right
It shows me straight away.
As soon as a mistake is made
It knows before too long
And I can put the error right
It’s rarely ever wrong.

 

Y Vân

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.