25 học bổng tiêu biểu tại Mỹ cho sinh viên quốc tế

15/12/2015

 

 

 

1. Chương trình Fulbright cho Sinh viên nước ngoài (Foreign Fulbright Student Program)

Chương trình Fulbright là chương trình học bổng toàn phần tại Mỹ cho sinh viên quốc tế muốn theo học một bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ. Các học bổng cũng có thể được trao cho các chương trình nghiên cứu sau đại học không cấp bằng. Học bổng bao gồm học phí, giáo trình, vé máy bay, phụ cấp sinh hoạt, và bảo hiểm y tế.

2. Chương trình học bổng Humphrey (Humphrey Fellowship Program)

Chương trình Học bổng Hubert H. Humphrey được cấp cho chương trình nghiên cứu một năm tại Mỹ cho các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các nước được chỉ định trên toàn thế giới. Nghiên cứu sinh được lựa chọn dựa trên tiềm năng của họ cho sự lãnh đạo và cam kết của họ về việc phục vụ xã hội. Học bổng bao gồm đầy đủ tất cả các chi phí liên quan đến chương trình học.

 

Học bổng cho sinh viên quốc tế  do các Trường Cao Đẳng và Đại Học cấp

3. Học bổng của American University

 American University (AU) cấp một số lượng có hạn các học bổng xuất sắc vào năm đầu cho sinh viên theo học bậc Cử nhân có kết quả đầu vào tốt. Không có hỗ trợ tài chính khác. Học bổng có giá trị từ $6,000 - $22,000 cho mỗi năm học (có điều kiện duy trì học bổng qua các năm).

Trường cũng cung cấp Chương trình học bổng Lãnh đạo Toàn cầu Nổi bật (the AU Emerging Global Leader Scholarship Program) cho sinh viên có thành tích cao, những sinh viên theo đuổi bằng Cử nhân các chuyên ngành liên quan đến Chính sách thay đổi Xã hội - Cư dân, được thiết kế cho các sinh viên sau khi trở về giúp cải thiện nguồn lực và cộng đồng ở nước mình.

4. Học bổng của Amherest College

Amherest College có chương trình hỗ trợ tài chính cho các sinh viên quốc tế cần hỗ trợ tài chính. Bạn chỉ được hỗ trợ tài chính khi bạn thực sự cần nó. Việc hỗ trợ tài chính sẽ trang trải chi phí bạn cần. Phần hỗ trợ này đôi khi gọi là "Aid package" bởi vì nó có thể là self-help (tức là bạn phải làm việc) hoặc hỗ trợ miễn phí (học bổng). 

5. Học bổng của Đại học Arkansas 

Sinh viên quốc tế có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ cho 10 suất học bổng tại trường đại học Arkansas bao gồm cả học bổng của Hiệu trưởng (Chancellor’s Scholarship) và học bổng chung của trường (General University Scholarships).

6. Học bổng của Berea College

Tại Berea College, học bổng học phí trao cho 4 năm. Học bổng này có thể được trao cùng với các Học bổng hay hỗ trợ tài chính về ăn ở, chi phí khác, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của sinh viên.

7. Học bổng của Clark University

Clark University cung cấp chương trình học bổng toàn cầu cho sinh viên không thường trú hay không là công dân của Mỹ, cũng như các công dân Mỹ, thường trú nhân ở nước ngoài của Mỹ - những người đã tốt nghiệp Trung học bên ngoài nước Mỹ. Học bổng từ $15,000 (có điều kiện duy trì học bổng) và một khoản $2,500 (lương chịu thuế) cho thực tập sinh hoặc nghiên cứu sinh học tập trong suốt kỳ nghỉ hè sau năm thứ hai hoặc thứ 3.

8. Học bổng của Colby-Sawyer College

Sinh viên quốc tế được cấp học bổng khi có đủ điều kiện về nhu cầu và hỗ trợ tài chính dựa trên thành tích. Học bổng cho sinh viên xuất sắc này dựa trên khả năng học tập và có giá trị lên đến $24,000 mỗi năm. Không cung cấp gói học bổng toàn phần.

8. Học bổng của Columbia College 

Columbia College cung cấp khoảng 20 suất học bổng và giải thưởng cho các sinh viên quốc tế xuất sắc. Các giải thưởng được tài trợ bằng tiền mặt một lần hoặc hình thức giảm học phí từ 25% - 100%.

10. Học bổng của Concordia College 

Học bổng cho những đóng góp của sinh viên quốc tế trong khuôn viên trường và cung cấp hỗ trợ tài chính một phần cho sinh viên quốc tế. Học bổng cho sinh viên quốc tế (International Student Scholarship) được dựa trên khả năng học tập và nhu cầu gia đình, lên đến $ 25,000 mỗi năm.

11. Học bổng của Cornell University

Cornell University có một khoản nhất định về kinh phí dành cho sinh viên quốc tế theo học bậc Cử nhân, nên chỉ có 30-40 học bổng được trao cho sinh viên cho mỗi lớp. Các suất học bổng có thể là bán phần hoặc toàn phần.

12. Học bổng của Dartmouth College

Dartmouth College cấp viện trợ về tài chính cho tất cả sinh viên, bao gồm cả các sinh viên quốc tế và chuyển giao. Đó không phải giải thưởng cho học tập, học bổng thể thao hoặc học bổng xuất sắc. Trường cam kết đáp ứng 100% nhu cầu được hỗ trợ của mỗi sinh viên trong thời gian bốn năm học đại học. 

13. Học bổng của East Tennessee State University

East Tennessee State University (ETSU) cung cấp các chương trình học bổng xuất sắc cho  sinh viên quốc tế theo học chương trình bậc cử nhân. Học bổng cho 50% của học phí, không bao gồm các chi phí khác.. Học bổng chỉ có hiệu lực khi học tại ETSU

14. Học bổng của East West Center

East-West Center cấp học bổng bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ cho sinh viên đến từ Châu Á, khu vực Thái Bình Dương, và Mỹ  tham gia vào các chương trình đào tạo và nghiên cứu tại East-West Center trong khi vẫn theo học chương trình sau đại học tại Đại học Hawaii.

15. Học bổng của Emory University

Emory University cấp gói hỗ trợ tài chính dựa vào nhu cầu cho sinh viên quốc tế theo học chương trình cử nhân. Mọi công dân nước ngoài không phải thường trú nhân ở Mỹ (sống ở Mỹ hay ở nước ngoài) sẽ được xem xét cho học bổng quốc tế này. Đồng thời, các ứng viên quốc tế được khuyến khích nộp hồ sơ xin xét cho học bổng dựa trên thông qua Chương trình học bổng của Emory University (hạn chót ngày 15 tháng 11 hàng năm).

16. Học bổng của Illinois Wesleyan University 

Học bổng xuất sắc cấp cho các ứng viên quốc tế đủ tiêu chuẩn với thành tích và điểm kiểm tra học tập xuất sắc trong các kỳ tuyển sinh. Học bổng có giá trị trong khoảng từ $10,000-25.000 mỗi năm và có thể dành cho bốn năm học. Ngoài ra, hai học bổng của Hiệu trưởng dành cho sinh viên quốc tế sẽ được trao cho 2 sinh viên xuất sắc nhất mỗi năm.

17. Học bổng của  Iowa State University cho sinh viên quốc tế xuất sắc

Học bổng được trao cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, hoặc tài năng xuất sắc, hoặc có năng khiếu  trong một hoặc nhiều hơn các lĩnh vực sau: toán học và khoa học, nghệ thuật, các hoạt động ngoại khóa, các dịch vụ cộng đồng, lãnh đạo, đổi mới, khởi nghiệp. Học bổng có giá trị từ $ 4,000 - 8,000 và có thể được gia hạn qua các năm.

18. Học bổng của Michigan State University

Michigan State University cấp một số lượng có hạn các học bổng và trợ cấp cho sinh viên quốc tế có thành tích xứng đáng theo học ở bậc đại học và sau đại học. Tuy nhiên những gói hỗ trợ tài chính không hỗ trợ đầy đủ cho cả chương trình học thuật của bạn tại MSU.

19. Học bổng của New York University Wagner

Tất cả sinh viên quốc tế  đăng ký học bậc sau đại học tại NYU Wagner được tự động xem xét điều kiện nhận học bổng xuất sắc. Học bổng là bán phần hoặc toàn phần học phí, bao gồm cả học bổng Robert F. Wagner Scholarship tới $20,000 trợ cấp hàng năm.

20. Học bổng của Oregon University

 Tại Đại học Oregon, bạn sẽ tìm thấy một số nguồn viện trợ tài chính cho sinh viên quốc tế, ở cả bậc đại học và sau đại học. Mỗi năm, Oregon University trao hơn một triệu đô la viện trợ tài chính và học bổng cho sinh viên quốc tế. Một trong những chương trình học bổng đó là học bổng ICSP gồm 30-40 suất cho sinh viên quốc tế cạnh tranh mỗi năm. Học bổng áp dụng vào học phí và dao động từ $7,000- 27,000 mỗi năm.

21. Học bổng của Wesleyan University 

Wesleyan University cấp một số lượng có hạn các học bổng cho sinh viên quốc tế trên cơ sở trình độ học tập và nhu cầu cần hỗ trợ tài chính. Ngoài 11 suất trong Chương trình học bổng Freeman Asian cho sinh viên châu Á được trao hàng năm, trường cũng cấp gói hỗ trợ tài chính cho khoảng 15 sinh viên quốc tế trong tổng số hơn 400 hồ sơ xin hỗ trợ.

22. Học bổng của University of the West

Học bổng Lotus được trao cho các sinh viên có thành tích học tập học thuật cao và có nhu cầu được hỗ  trợ tài chính khi theo học. Giá trị học bổng lên đến $ 5,000 - 10,000 mỗi năm cho mỗi sinh viên để trang trải học phí, các lệ phí bắt buộc, chi phí ăn ở, và các chi phí khác cần thiết cho việc học tập tại UWest

 

Học bổng của các tổ chức dành cho sinh viên quốc tế học tập ở Mỹ

23. Học bổng Joint Japan World Bank 

Joint Japan World Bank cấp học bổng toàn phần chương trình sau đại học cho sinh viên từ các nước thành viên thuộc Ngân hàng Thế giới - World Bank. Sinh viên có thể chọn học tại 8 trường Đại học tại Mỹ: Đại học Harvard, Đại học John Hopkins, Đại học Chicago, Đại học Cornell và Đại học Columbia.

24. Học bổng quốc tế AAUW

AAUW (trước đây là American Association of University Women) trao học bổng cho nữ sinh viên quốc theo học các khóa học toàn thời gian hoặc nghiên cứu ở Mỹ (không phải là công dân Mỹ hoặc thường trú ở Mỹ). Học bổng trị giá $18,000 cho chương trình Thạc sỹ, $20,000 cho chương trình Tiến sĩ và $30,000 cho chương trình Sau Tiến sỹ.

25. Chương trình học bổng quốc tế dự bị Aga Khan

 Aga Khan cấp một số lượng hạn chế các học bổng mỗi năm cho các nghiên cứu sinh sau đại học có thành tích xuất sắc đến từ các nước đang phát triển chưa được hỗ trợ tài chính cho việc học của họ. Việc nghiên cứu có thể được thực hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới trong đó có Mỹ. Học bổng gồm một khoản trợ cấp 50% học phí, và một khoản vay 50% học phí  còn lại dựa trên việc xét tiêu chí hàng năm.

 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.