25 câu nói truyền cảm hứng bạn nên biết

02/11/2015

 Ai cũng có lúc rơi vào trạng thái buồn bã, mệt mỏi. Một "liều thuốc" cho tinh thần mà bạn cần lúc này chính là những câu nói truyền cảm hứng, giúp bạn lấy lại năng lượng để tiếp tục "chiến đấu".

Không chỉ vậy, những câu nói này còn giúp bạn hoàn thiện hơn vốn tiếng Anh của mình. 

When you feel like quitting, think about why you started.

When you feel like quitting, think about why you started.

Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier.

Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier.

Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change.

Your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change.

This is the beginnin, of anything you want.

This is the beginnin, of anything you want.

Wake up with determination. Go to bed with satisfaction.

Wake up with determination. Go to bed with satisfaction.

What is the point of being alive, if you dont atleast try to do somehing remarkable.

What is the point of being alive, if you don’t at least try to do somehing remarkable.

If it doesnt challenge you, it wont change you.

If it doesn’t challenge you, it won’t change you.

Dont judge me by my past. I dont live there anymore.

Don’t judge me by my past. I don’t live there anymore.

Im not here to be average. Im here to be awesome.

I’m not here to be average. I’m here to be awesome.

Dont be afraid to fail. Be afraid not to try.

Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try.

 

A head full of fears has no space for dreams.

A head full of fears has no space for dreams.

You dont marry someone you can live withyou marry the person who you cannot live without.

You don’t marry someone you can live with–you marry the person who you cannot live without.

Fall seven times, stand up eight.

Fall seven times, stand up eight.

Be so good. They cant ignore you.

Be so good. They can’t ignore you.

I want to inspire people. I want someone to look at me and say because of you, I didnt give up.

I want to inspire people. I want someone to look at me and say because of you, I didn’t give up.

 

20-cau-noi-truyen-cam-hung-ban-nen-biet

A ship is safe in harbour… But that’s not what ships are for.

20-cau-noi-truyen-cam-hung-ban-nen-biet-1

Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.

20-cau-noi-truyen-cam-hung-ban-nen-biet-2

- What if I fall?

- Oh, but my darling, what if you fly?

20-cau-noi-truyen-cam-hung-ban-nen-biet-3

A river cuts through a rock not because of its power but its persistence.

20-cau-noi-truyen-cam-hung-ban-nen-biet-4

Do one thing every day that scares you.

Xem nghĩa của các câu nói trên tại đây.
20-cau-noi-truyen-cam-hung-ban-nen-biet-5

In the end, we only regret the chances we didn’t take.

20-cau-noi-truyen-cam-hung-ban-nen-biet-6

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.

20-cau-noi-truyen-cam-hung-ban-nen-biet-7

The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.

20-cau-noi-truyen-cam-hung-ban-nen-biet-8

Failure is not the opposite of success. It is part of success.

20-cau-noi-truyen-cam-hung-ban-nen-biet-9

Nothing is impossible. Itself says I’m possible.

 

Vnexpress

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.