Thông tin chi tiết về Victoria University of Wellington

 


Thông tin học bổng tại Victoria University of Wellington

Học bổng Victoria Tongarewa, Đại học Victoria Wellington, New Zealand, 2019

Học bổng Victoria Tongarewa, Đại học Victoria Wellington, New Zealand, 2019

14/05/2019 09:49

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/10/2019

Học bổng xuất sắc của Đại học Victoria tại New Zealand, 2019

Học bổng xuất sắc của Đại học Victoria tại New Zealand, 2019

14/09/2018 01:12

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Cao đẳng, Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 10/11/2018

 Học bổng Tiến sĩ của trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand, 2018-2019.

Học bổng Tiến sĩ của trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand, 2018-2019.

19/07/2018 16:19

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/11/2018

5 học bổng cho sinh viên ASEAN từ ĐH Victoria Wellington

5 học bổng cho sinh viên ASEAN từ ĐH Victoria Wellington

17/10/2016 19:40

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/10/2016

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, New Zealand 2016

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, New Zealand 2016

11/06/2016 09:07

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 11/11/2016

Học bổng Sau Đại học của trường ĐH Victoria, Wellington, New Zealand

Học bổng Sau Đại học của trường ĐH Victoria, Wellington, New Zealand

18/09/2015 16:52

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học

Học bổng:

Thời hạn: 01/10/2015

Học bổng bậc Đại học tại trường ĐH Victoria, Wellington, New Zealand

Học bổng bậc Đại học tại trường ĐH Victoria, Wellington, New Zealand

24/08/2015 19:41

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/10/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.