Thông tin chi tiết về University of Technology Sydney

 


Thông tin học bổng tại University of Technology Sydney

Học bổng ngành công nghệ thông tin của đại học UTS năm 2017

Học bổng ngành công nghệ thông tin của đại học UTS năm 2017

20/09/2016 14:12

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/10/2016

60 suất học bổng nghiên cứu quốc tế tại Đại học Kĩ thuật Sydney, Úc năm 2016-2017

60 suất học bổng nghiên cứu quốc tế tại Đại học Kĩ thuật Sydney, Úc năm 2016-2017

13/07/2016 12:36

Quốc gia: Úc

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/08/2016

Học bổng nghiên cứu UTS President cho bậc thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu

Học bổng nghiên cứu UTS President cho bậc thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu

11/06/2016 09:08

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 20/08/2016

Học bổng bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney

Học bổng bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney

08/06/2015 10:42

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/08/2015

Học bổng bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney

Học bổng bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Sydney

28/05/2015 11:54

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/08/2015

Học bổng thành tựu hệ đại học tại University of Technology Sydney, Úc, 2012

Học bổng thành tựu hệ đại học tại University of Technology Sydney, Úc, 2012

11/03/2015 02:36

Quốc gia: Úc

Bậc học: Cao đẳng, Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/08/2012

Học bổng thành tựu hệ sau đại học tại University of Technology Sydney, Úc, 2012

Học bổng thành tựu hệ sau đại học tại University of Technology Sydney, Úc, 2012

11/03/2015 02:36

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/08/2012

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.