Thông tin chi tiết về University of Amsterdam

 


Thông tin học bổng tại University of Amsterdam

Học bổng MIF xét điểm GMAT tại Đại học Amsterdam ở Hà Lan, năm 2019

Học bổng MIF xét điểm GMAT tại Đại học Amsterdam ở Hà Lan, năm 2019

27/09/2018 08:38

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/05/2019

Học bổng Tiến sĩ về Hệ sinh thái vi sinh vật biển tại Đại học Amsterdam, Hà Lan

Học bổng Tiến sĩ về Hệ sinh thái vi sinh vật biển tại Đại học Amsterdam, Hà Lan

30/08/2018 06:00

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Nghiên cứu, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Học bổng toàn phần xuất sắc, Đại học Amsterdam, Hà Lan

Học bổng toàn phần xuất sắc, Đại học Amsterdam, Hà Lan

19/12/2016 13:34

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/01/2017

Học bông toàn phần chuyên ngành khoa học của đại học Amsterdam, Hà Lan, 2017

Học bông toàn phần chuyên ngành khoa học của đại học Amsterdam, Hà Lan, 2017

08/11/2016 09:57

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/02/2017

Học bổng của đại hoc Amsterdam cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng của đại hoc Amsterdam cho sinh viên quốc tế năm 2017

18/10/2016 20:04

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/02/2017

Học bổng toàn phần của trường Đại học Amsterdam, Hà Lan

Học bổng toàn phần của trường Đại học Amsterdam, Hà Lan

02/11/2015 11:51

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/01/2016

Học bổng ngành Tài chính dành cho sinh viên quốc tế tại ĐH AMsterdam, Hà Lan

Học bổng ngành Tài chính dành cho sinh viên quốc tế tại ĐH AMsterdam, Hà Lan

10/09/2015 09:36

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/02/2016

Học bổng ASF của trường ĐH Amsterdam, Hà Lan

Học bổng ASF của trường ĐH Amsterdam, Hà Lan

25/08/2015 17:41

Quốc gia: Hà Lan

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/11/2015

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.