Thông tin chi tiết về The University of Sydney

 


Thông tin học bổng tại The University of Sydney

Học bổng Gap Year tại Đại học Sydney ở Úc, 2018

Học bổng Gap Year tại Đại học Sydney ở Úc, 2018

19/09/2018 16:08

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 28/09/2018

 Học bổng đô thị hóa Lendlease Bradfield tại Đại học Sydney, Úc

Học bổng đô thị hóa Lendlease Bradfield tại Đại học Sydney, Úc

17/08/2018 14:43

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/12/2018

 Học bổng nghiên cứu sau đại học Dean tại Đại học Sydney ở Úc, năm 2019

Học bổng nghiên cứu sau đại học Dean tại Đại học Sydney ở Úc, năm 2019

01/08/2018 17:26

Quốc gia: Úc

Bậc học: Nghiên cứu, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/11/2018

Học bổng của đại học Sydney, Úc cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng của đại học Sydney, Úc cho sinh viên quốc tế năm 2017

30/11/2016 17:10

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/01/2017

Học bổng MBA của đại học Sydney, Úc năm 2017

Học bổng MBA của đại học Sydney, Úc năm 2017

05/11/2016 21:48

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2017

Học bổng bậc đại học của Tiến sĩ Abdul Kalam, ĐH Sydney, Úc, 2017

Học bổng bậc đại học của Tiến sĩ Abdul Kalam, ĐH Sydney, Úc, 2017

23/09/2016 21:14

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 09/01/2017

Học bổng Scholars Awards, ĐH Sydney, Úc, 2017

Học bổng Scholars Awards, ĐH Sydney, Úc, 2017

20/09/2016 10:55

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/09/2016

Chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ của đại học Sydney năm 2017

Chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ của đại học Sydney năm 2017

22/06/2016 11:21

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 25/07/2016

1 2 3 4 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.