Thông tin chi tiết về The University of Queensland

 


Thông tin học bổng tại The University of Queensland

Học bổng Luật của Đại học Queensland dành cho sinh viên quốc tế tại Úc, 2018

Học bổng Luật của Đại học Queensland dành cho sinh viên quốc tế tại Úc, 2018

08/10/2018 12:21

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 16/11/2018

 Học bổng Cử nhân Kinh tế của Đại học Queensland tại Úc, 2018

Học bổng Cử nhân Kinh tế của Đại học Queensland tại Úc, 2018

12/09/2018 10:42

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/12/2018

Học bổng ngành luật của trường Đại học Queensland, Úc, 2017

Học bổng ngành luật của trường Đại học Queensland, Úc, 2017

22/09/2016 05:40

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 24/02/2017

Học bổng Advanced Standing Students, ĐH Queensland, Úc, 2017

Học bổng Advanced Standing Students, ĐH Queensland, Úc, 2017

20/09/2016 12:02

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/10/2016

Học bổng Quốc tế ngành Khoa học của Đại học Queensland, Úc dành cho sinh viên bậc Cử nhân và Sau Đại học năm học 2017

Học bổng Quốc tế ngành Khoa học của Đại học Queensland, Úc dành cho sinh viên bậc Cử nhân và Sau Đại học năm học 2017

27/07/2016 10:40

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/12/2016

Học bổng ngành Hóa học Polymer bậc Thạc sĩ tại đại học Queensland. Australia năm 2016

Học bổng ngành Hóa học Polymer bậc Thạc sĩ tại đại học Queensland. Australia năm 2016

25/07/2016 11:33

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 02/09/2016

Học bổng Tiến sĩ tại Viện nghiên cứu Chuyên sâu về Nhân Văn, Đại học Queensland, Úc

Học bổng Tiến sĩ tại Viện nghiên cứu Chuyên sâu về Nhân Văn, Đại học Queensland, Úc

02/07/2016 10:23

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 18/07/2016

Học bổng Thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế IWC

Học bổng Thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế IWC

07/06/2016 14:13

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/08/2016

1 2 3 4 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.