Thông tin chi tiết về Queen Mary, University of London

 


Thông tin học bổng tại Queen Mary, University of London

 100 học bổng toàn phần QMUL cho nghiên cứu sinh quốc tế sau đại học taị Vương quốc Anh,2019.

100 học bổng toàn phần QMUL cho nghiên cứu sinh quốc tế sau đại học taị Vương quốc Anh,2019.

23/07/2018 07:44

Quốc gia: Anh

Bậc học: Cao đẳng, Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/01/2019

80 học bổng toàn phần của đại học Queen Mary, Anh quốc, năm 2017

80 học bổng toàn phần của đại học Queen Mary, Anh quốc, năm 2017

21/10/2016 22:03

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/01/2017

Học bổng tại đại học Queen Mary, Anh dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng tại đại học Queen Mary, Anh dành cho sinh viên quốc tế

28/11/2015 12:11

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 28/02/2016

Học bổng toàn phần của trường Queen Mary, University of London dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng toàn phần của trường Queen Mary, University of London dành cho sinh viên quốc tế

21/11/2015 15:53

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 07/12/2015

Học bổng Sau đại học của trường Queen Mary University of London, Anh

Học bổng Sau đại học của trường Queen Mary University of London, Anh

10/11/2015 12:57

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 01/02/2016

Học bổng bậc Tiến sĩ tại trường Đại học Queen Mary

Học bổng bậc Tiến sĩ tại trường Đại học Queen Mary

26/05/2015 11:05

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 03/07/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.