Thông tin chi tiết về Newcastle University

 


Thông tin học bổng tại Newcastle University

Học bổng sau đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Đại học Newcastle ở Anh, năm 2018

Học bổng sau đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Đại học Newcastle ở Anh, năm 2018

14/10/2018 01:33

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Học bổng Thạc sĩ Xã hội học, Đại học Newcastle, Anh, 2018

Học bổng Thạc sĩ Xã hội học, Đại học Newcastle, Anh, 2018

11/04/2018 21:58

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 05/06/2018

15 học bổng nghiên cứu bậc tiến sĩ của đại học  Newcastle, Anh quốc 2018-2019

15 học bổng nghiên cứu bậc tiến sĩ của đại học Newcastle, Anh quốc 2018-2019

25/03/2018 16:09

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 27/04/2018

Học bổng bậc Đại học, ĐH Newcastle, Anh, 2017

Học bổng bậc Đại học, ĐH Newcastle, Anh, 2017

02/10/2016 15:50

Quốc gia: Anh

Bậc học: Cao đẳng, Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2017

Học bổng Thạc sĩ của Đại học Newcastle, Anh 2016-2017

Học bổng Thạc sĩ của Đại học Newcastle, Anh 2016-2017

25/04/2016 22:11

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/06/2016

Học bổng toàn phần Tiến sĩ khối ngành SAgE của Đại học Newcastle, Anh 2016

Học bổng toàn phần Tiến sĩ khối ngành SAgE của Đại học Newcastle, Anh 2016

25/11/2015 21:20

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 21/01/2016

Học bổng Sau đại học ngành SAgE tại trường Đại học Newcastle, Anh

Học bổng Sau đại học ngành SAgE tại trường Đại học Newcastle, Anh

25/11/2015 14:35

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 22/01/2016

Học bổng của trường Đại học Newcastle, Anh dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng của trường Đại học Newcastle, Anh dành cho sinh viên quốc tế

23/10/2015 16:39

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 29/04/2016

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.