Thông tin chi tiết về Cardiff University

 


Thông tin học bổng tại Cardiff University

 Học bổng của Trung tâm Nghiên cứu Luật và Nghiên cứu Xã hội tại Trường Đại học Cardiff ở Anh, năm 2018

Học bổng của Trung tâm Nghiên cứu Luật và Nghiên cứu Xã hội tại Trường Đại học Cardiff ở Anh, năm 2018

06/08/2018 07:56

Quốc gia: Anh

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/09/2018

Học bổng MBA Don Barry, Đại học Cardiff, Anh, 2019

Học bổng MBA Don Barry, Đại học Cardiff, Anh, 2019

03/05/2018 10:40

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/07/2018

Học bổng Ursula Henriques Scholarships cho học sinh UK/EU và học sinh quốc tế, 2018

Học bổng Ursula Henriques Scholarships cho học sinh UK/EU và học sinh quốc tế, 2018

14/04/2018 16:00

Quốc gia: Anh

Bậc học: Sau đại học, Sau tiến sĩ, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 18/05/2018

Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ, Đại học Cardiff, Anh, 2017

Học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ, Đại học Cardiff, Anh, 2017

02/10/2016 15:52

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/04/2017

Học bổng toàn phần tại trường ĐH Cardiff, Anh

Học bổng toàn phần tại trường ĐH Cardiff, Anh

22/11/2015 18:43

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 29/01/2016

Học bổng Sau đại học tại trường ĐH Cardiff, Anh dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng Sau đại học tại trường ĐH Cardiff, Anh dành cho sinh viên quốc tế

12/11/2015 12:09

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/01/2016

Học bổng Kỹ thuật tại trường Đại học Cardiff, Anh

Học bổng Kỹ thuật tại trường Đại học Cardiff, Anh

16/09/2015 22:31

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 25/09/2015

Học bổng Sau Đại học tại trường ĐH Cardiff, Anh

Học bổng Sau Đại học tại trường ĐH Cardiff, Anh

20/08/2015 12:27

Quốc gia: Anh

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 28/08/2015

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.