Tổng quan về Ý

 


Xem đầy đủ thông tin

Thông tin học bổng du học Ý

Học bổng Villa I Tatti Wallace dành cho ứng viên quốc tế tại Ý, 2019

Học bổng Villa I Tatti Wallace dành cho ứng viên quốc tế tại Ý, 2019

14/10/2018 01:34

Quốc gia: Ý

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/11/2018

Học bổng quốc tế NABA cho chương trình Thạc sĩ nghệ thuật tại Ý, 2019

Học bổng quốc tế NABA cho chương trình Thạc sĩ nghệ thuật tại Ý, 2019

14/10/2018 01:32

Quốc gia: Ý

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 19/10/2018

Học bổng sau tiến sĩ Jean Monnet cho các ứng viên quốc tế tại RSCAS ở Ý, 2019-2020

Học bổng sau tiến sĩ Jean Monnet cho các ứng viên quốc tế tại RSCAS ở Ý, 2019-2020

09/10/2018 22:48

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 25/10/2018

Chương trình học bổng Weber Max ở Ý, 2019-2020

Chương trình học bổng Weber Max ở Ý, 2019-2020

19/09/2018 16:09

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 18/10/2018

23 Học bổng cho sinh viên quốc tế tại Đại học Catania ở Ý, 2018-2019

23 Học bổng cho sinh viên quốc tế tại Đại học Catania ở Ý, 2018-2019

19/09/2018 08:32

Quốc gia: Ý

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/09/2018

Học bổng Tiến sĩ Vật lý của Đại học Bách khoa Milan ở Ý, 2019

Học bổng Tiến sĩ Vật lý của Đại học Bách khoa Milan ở Ý, 2019

08/09/2018 14:58

Quốc gia: Ý

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 10/09/2018

Học bổng Thạc sĩ Khoa học Quản lý Phát triển Bền vững (MSDG) tại Ý, 2018/19

Học bổng Thạc sĩ Khoa học Quản lý Phát triển Bền vững (MSDG) tại Ý, 2018/19

26/08/2018 16:34

Quốc gia: Ý

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 24/08/2018

 Học bổng toàn phần và bán phần thạc sĩ khoa học của IUSS  của Đại học Pavia dành cho sinh viên quốc tế tại Ý.

Học bổng toàn phần và bán phần thạc sĩ khoa học của IUSS của Đại học Pavia dành cho sinh viên quốc tế tại Ý.

20/08/2018 16:58

Quốc gia: Ý

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/08/2018

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.