Tổng quan về Hàn Quốc

 


Xem đầy đủ thông tin

Thông tin học bổng du học Hàn Quốc

Học bổng AMA cho sinh viên quốc tế tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc tại Hàn Quốc, 2018

Học bổng AMA cho sinh viên quốc tế tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc tại Hàn Quốc, 2018

14/05/2018 10:07

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/07/2018

Vị trí trợ lý nghiên cứu tại ĐH Công nghệ và Giáo dục Hàn Quốc, 2017

Vị trí trợ lý nghiên cứu tại ĐH Công nghệ và Giáo dục Hàn Quốc, 2017

08/12/2016 14:11

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Sau đại học

Học bổng:

Học bổng chính phủ Hàn Quốc cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng chính phủ Hàn Quốc cho sinh viên quốc tế năm 2017

02/10/2016 15:50

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Học bổng  Global Ambassador của KDI School of Public Policy and Management, Hàn Quốc

Học bổng Global Ambassador của KDI School of Public Policy and Management, Hàn Quốc

20/09/2016 20:38

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 25/10/2016

Học bổng toàn phần bậc cử nhân của KAIST, Hàn Quốc

Học bổng toàn phần bậc cử nhân của KAIST, Hàn Quốc

27/06/2016 20:44

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/12/2016

Học bổng chính phủ Hàn Quốc dành cho Sinh viên Kỹ Thuật và Khoa học của các nước ASEAN năm 2016

Học bổng chính phủ Hàn Quốc dành cho Sinh viên Kỹ Thuật và Khoa học của các nước ASEAN năm 2016

03/05/2016 18:15

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 09/05/2016

Học bổng Nghiên cứu Quốc tế của Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Quốc gia Hàn Quốc (MMCA) năm 2016

Học bổng Nghiên cứu Quốc tế của Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Quốc gia Hàn Quốc (MMCA) năm 2016

14/03/2016 10:23

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/04/2016

Học bổng nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế tại Chosun University, Hàn Quốc

Học bổng nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế tại Chosun University, Hàn Quốc

09/01/2016 07:26

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.