Tổng quan về Bỉ

 


Xem đầy đủ thông tin

Thông tin học bổng du học Bỉ

Học bổng Tiến sĩ nghiên cứu về khởi nghiệp xã hội và tính bền vững ở Bỉ, 2018

Học bổng Tiến sĩ nghiên cứu về khởi nghiệp xã hội và tính bền vững ở Bỉ, 2018

20/08/2018 16:56

Quốc gia: Bỉ

Học bổng:

Thời hạn: 15/09/2018

 Học bổng nghiên cứu của Free University of Brussels dành riêng cho sinh viên quốc tế tại Bỉ, 2018

Học bổng nghiên cứu của Free University of Brussels dành riêng cho sinh viên quốc tế tại Bỉ, 2018

15/08/2018 10:19

Quốc gia: Bỉ

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/10/2018

 Học bổng cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển tại Đại học Louvain ở Bỉ, 2018

Học bổng cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển tại Đại học Louvain ở Bỉ, 2018

31/07/2018 08:22

Quốc gia: Bỉ

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2018

Học bổng 100% Tiến sĩ  Khoa Kỹ thuật tại Vrije Universiteit Brussel (VUB) ở Bỉ, 2018

Học bổng 100% Tiến sĩ Khoa Kỹ thuật tại Vrije Universiteit Brussel (VUB) ở Bỉ, 2018

09/07/2018 17:22

Quốc gia: Bỉ

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 04/09/2018

Học bổng Tiến sĩ Toàn phần ngành môi trường, Đại học Ghent, Bỉ, 2018

Học bổng Tiến sĩ Toàn phần ngành môi trường, Đại học Ghent, Bỉ, 2018

05/04/2018 22:12

Quốc gia: Bỉ

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/04/2018

Học bổng Science@Leuven của đại học K.U.Leuven, Bỉ cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng Science@Leuven của đại học K.U.Leuven, Bỉ cho sinh viên quốc tế năm 2017

10/11/2016 22:19

Quốc gia: Bỉ

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/03/2017

Học bổng Erasmus Mundus bậc thạc sĩ tại đại học Antwerp, Bỉ, 2017

Học bổng Erasmus Mundus bậc thạc sĩ tại đại học Antwerp, Bỉ, 2017

03/11/2016 14:47

Quốc gia: Bỉ

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/12/2016

Học bổng toàn phần Erasmus Mundus -  BDMA cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng toàn phần Erasmus Mundus - BDMA cho sinh viên quốc tế năm 2017

21/10/2016 22:22

Quốc gia: Bỉ

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 11/12/2016

1 2 3 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.