Tìm thấy 12 kết quả

Học bổng Victoria Tongarewa, Đại học Victoria Wellington, New Zealand, 2019

Học bổng Victoria Tongarewa, Đại học Victoria Wellington, New Zealand, 2019

14/05/2019 09:49

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/10/2019

Học bổng xuất sắc của Đại học Victoria tại New Zealand, 2019

Học bổng xuất sắc của Đại học Victoria tại New Zealand, 2019

14/09/2018 01:12

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Cao đẳng, Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 10/11/2018

 Học bổng sinh viên quốc tế của Đại học Houston-Victoria tại Mỹ, 2018

Học bổng sinh viên quốc tế của Đại học Houston-Victoria tại Mỹ, 2018

23/07/2018 07:43

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Đại học, Nghiên cứu, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/11/2018

 Học bổng Tiến sĩ của trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand, 2018-2019.

Học bổng Tiến sĩ của trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand, 2018-2019.

19/07/2018 16:19

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/11/2018

5 học bổng cho sinh viên ASEAN từ ĐH Victoria Wellington

5 học bổng cho sinh viên ASEAN từ ĐH Victoria Wellington

17/10/2016 19:40

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/10/2016

Nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế, ĐH Victoria, Úc, 2017

Nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế, ĐH Victoria, Úc, 2017

17/09/2016 02:55

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/09/2016

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, New Zealand 2016

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, New Zealand 2016

11/06/2016 09:07

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 11/11/2016

Học bổng Sau Đại học của trường ĐH Victoria, Wellington, New Zealand

Học bổng Sau Đại học của trường ĐH Victoria, Wellington, New Zealand

18/09/2015 16:52

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học

Học bổng:

Thời hạn: 01/10/2015

Học bổng bậc Đại học tại trường ĐH Victoria, Wellington, New Zealand

Học bổng bậc Đại học tại trường ĐH Victoria, Wellington, New Zealand

24/08/2015 19:41

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/10/2015

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, Wellington, New Zealand.

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, Wellington, New Zealand.

07/07/2015 21:53

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/11/2015

Học bổng Victoria Fernandes 2012 tại University of Warwick, Anh Quốc

Học bổng Victoria Fernandes 2012 tại University of Warwick, Anh Quốc

22/03/2015 22:59

Quốc gia: Anh

Bậc học: Khác, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/05/2012

Học bổng NICTA bậc tiến sĩ tại Victorian University, Úc, 2012

Học bổng NICTA bậc tiến sĩ tại Victorian University, Úc, 2012

10/03/2015 01:42

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.