Tìm thấy 13 kết quả

Học bổng Villa I Tatti Wallace dành cho ứng viên quốc tế tại Ý, 2019

Học bổng Villa I Tatti Wallace dành cho ứng viên quốc tế tại Ý, 2019

14/10/2018 01:34

Quốc gia: Ý

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/11/2018

Học bổng quốc tế NABA cho chương trình Thạc sĩ nghệ thuật tại Ý, 2019

Học bổng quốc tế NABA cho chương trình Thạc sĩ nghệ thuật tại Ý, 2019

14/10/2018 01:32

Quốc gia: Ý

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 19/10/2018

Học bổng sau tiến sĩ Jean Monnet cho các ứng viên quốc tế tại RSCAS ở Ý, 2019-2020

Học bổng sau tiến sĩ Jean Monnet cho các ứng viên quốc tế tại RSCAS ở Ý, 2019-2020

09/10/2018 22:48

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 25/10/2018

Chương trình học bổng Weber Max ở Ý, 2019-2020

Chương trình học bổng Weber Max ở Ý, 2019-2020

19/09/2018 16:09

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 18/10/2018

23 Học bổng cho sinh viên quốc tế tại Đại học Catania ở Ý, 2018-2019

23 Học bổng cho sinh viên quốc tế tại Đại học Catania ở Ý, 2018-2019

19/09/2018 08:32

Quốc gia: Ý

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/09/2018

Học bổng Tiến sĩ Vật lý của Đại học Bách khoa Milan ở Ý, 2019

Học bổng Tiến sĩ Vật lý của Đại học Bách khoa Milan ở Ý, 2019

08/09/2018 14:58

Quốc gia: Ý

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 10/09/2018

Học bổng MBA của MIB School of Management of Trieste, Ý 2016-2017

Học bổng MBA của MIB School of Management of Trieste, Ý 2016-2017

10/06/2016 10:56

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2016

Học bổng toàn phần học phí thạc sĩ tại đại hoc Milan, Ý 2016

Học bổng toàn phần học phí thạc sĩ tại đại hoc Milan, Ý 2016

08/06/2016 09:28

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 30/06/2016

Học bổng bậc Tiến sĩ của IMT School for Advanced Studies Lucca, Ý, 2016-2017

Học bổng bậc Tiến sĩ của IMT School for Advanced Studies Lucca, Ý, 2016-2017

07/06/2016 14:13

Quốc gia: Ý

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 13/07/2016

Học bổng MBA toàn học phí của Trường Kinh doanh Luiss, Italy năm 2016

Học bổng MBA toàn học phí của Trường Kinh doanh Luiss, Italy năm 2016

29/02/2016 17:00

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 30/03/2016

Học bổng toàn phần học phí Bocconi các bậc học, Ý 2016

Học bổng toàn phần học phí Bocconi các bậc học, Ý 2016

15/12/2015 22:16

Quốc gia:

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/07/2016

Học bổng nghiên cứu tại trường Đại học Queensland

Học bổng nghiên cứu tại trường Đại học Queensland

26/05/2015 11:00

Quốc gia: Úc

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 22/06/2015

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.