Tìm thấy 8 kết quả

Chương trình Học bổng Tiến sĩ Quốc tế của Đại học Basel ở Thụy Sĩ, năm 2019

Chương trình Học bổng Tiến sĩ Quốc tế của Đại học Basel ở Thụy Sĩ, năm 2019

14/10/2018 01:36

Quốc gia: Thụy Sĩ

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/12/2018

Học bổng MBA của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ

Học bổng MBA của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ

13/09/2016 20:01

Quốc gia: Thụy Sĩ

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/09/2016

10 học bổng thạc sĩ của đại học Lausanne, Thuỵ sĩ năm 2017-2018

10 học bổng thạc sĩ của đại học Lausanne, Thuỵ sĩ năm 2017-2018

23/07/2016 13:48

Quốc gia: Thụy Sĩ

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/12/2016

Học bổng nghiên cứu Đá quý tại Thụy Sĩ năm 2016-2017

Học bổng nghiên cứu Đá quý tại Thụy Sĩ năm 2016-2017

24/06/2016 11:34

Quốc gia: Thụy Sĩ

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/06/2016

Học bổng Nhà lãnh đạo tương lai của Viện phát triển Quốc tế IMD, Thuy Sĩ

Học bổng Nhà lãnh đạo tương lai của Viện phát triển Quốc tế IMD, Thuy Sĩ

08/06/2016 08:22

Quốc gia: Thụy Sĩ

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/09/2016

Học bổng Thạc sĩ của Đại học Lausanne, Thụy Sĩ năm 2016

Học bổng Thạc sĩ của Đại học Lausanne, Thụy Sĩ năm 2016

09/11/2015 21:34

Quốc gia: Thụy Sĩ

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/12/2015

Học bổng MBA Lãnh đạo Tương lai tại Viện Quản lý Phát triển (IMD)

Học bổng MBA Lãnh đạo Tương lai tại Viện Quản lý Phát triển (IMD)

24/08/2015 10:48

Quốc gia: Thụy Sĩ

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/09/2015

Học bổng Thạc sĩ Quản trị Thể Thao AISTS của Thụy Sĩ dành cho vận động viên năm 2016

Học bổng Thạc sĩ Quản trị Thể Thao AISTS của Thụy Sĩ dành cho vận động viên năm 2016

07/07/2015 21:53

Quốc gia: Thụy Sĩ

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 15/08/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.