Tìm thấy 9 kết quả

Học bổng trao đổi ngắn hạn Netaji Subhas-ICAR International tại Ấn Độ, 2016-2017

Học bổng trao đổi ngắn hạn Netaji Subhas-ICAR International tại Ấn Độ, 2016-2017

05/06/2016 10:41

Quốc gia: Ấn Độ

Bậc học: Khác, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/06/2016

Hoa Kỳ tìm kiếm trợ giảng Ngoại ngữ Fulbright năm học 2017

Hoa Kỳ tìm kiếm trợ giảng Ngoại ngữ Fulbright năm học 2017

05/06/2016 10:39

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 05/08/2016

Ấn Độ dành 150 suất học bổng cho ứng viên Việt Nam

Ấn Độ dành 150 suất học bổng cho ứng viên Việt Nam

26/05/2016 19:34

Quốc gia: Ấn Độ

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Học bổng chính phủ Hàn Quốc dành cho Sinh viên Kỹ Thuật và Khoa học của các nước ASEAN năm 2016

Học bổng chính phủ Hàn Quốc dành cho Sinh viên Kỹ Thuật và Khoa học của các nước ASEAN năm 2016

03/05/2016 18:15

Quốc gia: Hàn Quốc

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 09/05/2016

Học bổng Huấn luyện của Hiệp hội các chuyên gia gây mê hồi sức tại Úc và New Zealand (ANZCA), năm 2016

Học bổng Huấn luyện của Hiệp hội các chuyên gia gây mê hồi sức tại Úc và New Zealand (ANZCA), năm 2016

10/03/2016 09:38

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/04/2016

Học bổng toàn phần Khoá phát triển nghề ngắn hạn, Mỹ 2017

Học bổng toàn phần Khoá phát triển nghề ngắn hạn, Mỹ 2017

11/01/2016 11:10

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 12/02/2016

Israel cung cấp học bổng ngắn hạn cho ứng viên Việt Nam

Israel cung cấp học bổng ngắn hạn cho ứng viên Việt Nam

25/12/2015 09:33

Quốc gia:

Học bổng:

Học bổng trao đổi ngắn hạn Senesh bậc Sau đại học, Hoa Kỳ, 2016

Học bổng trao đổi ngắn hạn Senesh bậc Sau đại học, Hoa Kỳ, 2016

21/11/2015 23:05

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Khác, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/01/2016

Học bổng Nghiên cứu sinh ngắn hạn của chính phủ Hà Lan, 2015

Học bổng Nghiên cứu sinh ngắn hạn của chính phủ Hà Lan, 2015

30/07/2015 15:02

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Khác, Sau đại học

Học bổng:

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.