Tìm thấy 16 kết quả

Chương trình học bổng Excellence (LExS) của Đại học Leiden tại Hà Lan, năm 2019

Chương trình học bổng Excellence (LExS) của Đại học Leiden tại Hà Lan, năm 2019

08/10/2018 12:19

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/10/2018

Học bổng MIF xét điểm GMAT tại Đại học Amsterdam ở Hà Lan, năm 2019

Học bổng MIF xét điểm GMAT tại Đại học Amsterdam ở Hà Lan, năm 2019

27/09/2018 08:38

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/05/2019

Học bổng Hypatia Tenure Track của The Radboudumc tại Hà Lan, năm 2018

Học bổng Hypatia Tenure Track của The Radboudumc tại Hà Lan, năm 2018

27/09/2018 08:34

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/09/2018

Học bổng Chính phủ Hà Lan cho sinh viên quốc tế, 2018-2019

Học bổng Chính phủ Hà Lan cho sinh viên quốc tế, 2018-2019

19/09/2018 16:10

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/02/2019

Vị trí Tiến sĩ cho sinh viên quốc tế tại Đại học Groningen, Hà Lan, 2018

Vị trí Tiến sĩ cho sinh viên quốc tế tại Đại học Groningen, Hà Lan, 2018

19/09/2018 08:34

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Nghiên cứu, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/09/2018

Học bổng Tiến sĩ về Hệ sinh thái vi sinh vật biển tại Đại học Amsterdam, Hà Lan

Học bổng Tiến sĩ về Hệ sinh thái vi sinh vật biển tại Đại học Amsterdam, Hà Lan

30/08/2018 06:00

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Nghiên cứu, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

 Học bổng IIAS sau tiến sĩ dành cho các nhà nghiên cứu quốc tế tại Hà Lan, 2018

Học bổng IIAS sau tiến sĩ dành cho các nhà nghiên cứu quốc tế tại Hà Lan, 2018

14/08/2018 09:49

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Nghiên cứu, Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/10/2018

 Quỹ tài trợ nghiên cứu Orion cho sinh viên quốc tế tại Phần Lan, 2018

Quỹ tài trợ nghiên cứu Orion cho sinh viên quốc tế tại Phần Lan, 2018

07/08/2018 16:05

Quốc gia: Hà Lan

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 10/09/2018

 Quỹ học bổng Đại học Groningen dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển ở Hà Lan, 2018

Quỹ học bổng Đại học Groningen dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển ở Hà Lan, 2018

31/07/2018 08:21

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/12/2018

 Vị trí sau tiến sĩ AMOLF dành cho sinh viên quốc tế tại Hà Lan, năm 2018

Vị trí sau tiến sĩ AMOLF dành cho sinh viên quốc tế tại Hà Lan, năm 2018

27/07/2018 11:36

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 31/08/2018

Học bổng Đại học bán phần tại trường ĐH Tilburg, Hà Lan

Học bổng Đại học bán phần tại trường ĐH Tilburg, Hà Lan

07/09/2015 18:53

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/04/2016

Học bổng Thạc sĩ tại trường ĐH Radboud Nijmegen, Hà Lan

Học bổng Thạc sĩ tại trường ĐH Radboud Nijmegen, Hà Lan

28/08/2015 14:10

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 01/04/2016

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.