Tìm thấy 17 kết quả

24 suất học bổng nghiên cứu tiến sĩ Humboldt cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2019

24 suất học bổng nghiên cứu tiến sĩ Humboldt cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2019

09/10/2018 22:47

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/10/2018

Học bổng Tiến sĩ Khoa học máy tính của Trường nghiên cứu quốc tế Max Planck tại Đức, 2019

Học bổng Tiến sĩ Khoa học máy tính của Trường nghiên cứu quốc tế Max Planck tại Đức, 2019

27/09/2018 08:39

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/11/2018

Học bổng toàn phần sau tiến sĩ ELBE dành cho sinh viên quốc tế tại Đức, năm 2018

Học bổng toàn phần sau tiến sĩ ELBE dành cho sinh viên quốc tế tại Đức, năm 2018

19/09/2018 16:08

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 04/10/2018

Học bổng sau đại học Zukunftskolleg IAS cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

Học bổng sau đại học Zukunftskolleg IAS cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

18/09/2018 02:17

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/10/2018

Học bổng nghiên cứu Freethinker cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

Học bổng nghiên cứu Freethinker cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

08/09/2018 14:58

Quốc gia: Đức

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 11/10/2018

Học bổng Halle Young Polymer tại Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg, Đức

Học bổng Halle Young Polymer tại Đại học Martin Luther Halle-Wittenberg, Đức

08/09/2018 14:46

Quốc gia: Đức

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 28/11/2018

Học bổng Tiến sĩ Nghiên cứu Phật học tại Đại học Ludwig Maximilian, Đức,2019.

Học bổng Tiến sĩ Nghiên cứu Phật học tại Đại học Ludwig Maximilian, Đức,2019.

31/08/2018 08:24

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/10/2018

 500 học bổng nghiên cứu Humboldt cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

500 học bổng nghiên cứu Humboldt cho sinh viên quốc tế tại Đức, 2018

24/07/2018 11:11

Quốc gia: Đức

Bậc học: Nghiên cứu

Học bổng:

Học bổng nghiên cứu của Quỹ học tập quốc gia Đức

Học bổng nghiên cứu của Quỹ học tập quốc gia Đức

24/08/2015 13:37

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 01/02/2016

Học bổng làm việc tại Bảo tàng Deutsche, Đức

Học bổng làm việc tại Bảo tàng Deutsche, Đức

11/08/2015 13:12

Quốc gia: Đức

Bậc học: Khác

Học bổng:

Thời hạn: 16/10/2015

Học bổng Tiến sĩ tại trường ĐH Würzburg, Đức

Học bổng Tiến sĩ tại trường ĐH Würzburg, Đức

10/08/2015 20:24

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 25/09/2015

Học bổng nghiên cứu tại trường ĐH Humboldt, Đức

Học bổng nghiên cứu tại trường ĐH Humboldt, Đức

04/08/2015 20:07

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2015

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.