Tìm thấy 8 kết quả

 50 Học bổng IED cho sinh viên Ý và quốc tế tại Ý, 2018-2019

50 Học bổng IED cho sinh viên Ý và quốc tế tại Ý, 2018-2019

09/08/2018 16:23

Quốc gia: Ý

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 18/09/2018

Học bổng quốc tế VGTU, Đại học Kĩ thuật Vilnius Gediminas (VGTU), Ý, 2018-2019

Học bổng quốc tế VGTU, Đại học Kĩ thuật Vilnius Gediminas (VGTU), Ý, 2018-2019

14/05/2018 10:22

Quốc gia: Ý

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/07/2018

Học bổng Thạc sĩ Thiết kế, Học viện NABA, Ý, 2018

Học bổng Thạc sĩ Thiết kế, Học viện NABA, Ý, 2018

28/03/2018 09:20

Quốc gia: Ý

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 11/05/2018

Học bổng MBA của MIB School of Management of Trieste, Ý 2016-2017

Học bổng MBA của MIB School of Management of Trieste, Ý 2016-2017

10/06/2016 10:56

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2016

Học bổng toàn phần học phí thạc sĩ tại đại hoc Milan, Ý 2016

Học bổng toàn phần học phí thạc sĩ tại đại hoc Milan, Ý 2016

08/06/2016 09:28

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 30/06/2016

Học bổng bậc Tiến sĩ của IMT School for Advanced Studies Lucca, Ý, 2016-2017

Học bổng bậc Tiến sĩ của IMT School for Advanced Studies Lucca, Ý, 2016-2017

07/06/2016 14:13

Quốc gia: Ý

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 13/07/2016

Học bổng MBA toàn học phí của Trường Kinh doanh Luiss, Italy năm 2016

Học bổng MBA toàn học phí của Trường Kinh doanh Luiss, Italy năm 2016

29/02/2016 17:00

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 30/03/2016

Học bổng toàn phần học phí Bocconi các bậc học, Ý 2016

Học bổng toàn phần học phí Bocconi các bậc học, Ý 2016

15/12/2015 22:16

Quốc gia:

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/07/2016

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.