Tìm thấy 59 kết quả

Học bổng Chính phủ Australia 2019 - Australia Awards Scholarships

Học bổng Chính phủ Australia 2019 - Australia Awards Scholarships

07/03/2019 16:07

Quốc gia: Úc

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/04/2019

 Học bổng Thạc sĩ Triết cho sinh viên Úc và quốc tế tại ANU, Úc, 2018

Học bổng Thạc sĩ Triết cho sinh viên Úc và quốc tế tại ANU, Úc, 2018

17/08/2018 14:45

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2018

 Học bổng đô thị hóa Lendlease Bradfield tại Đại học Sydney, Úc

Học bổng đô thị hóa Lendlease Bradfield tại Đại học Sydney, Úc

17/08/2018 14:43

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/12/2018

Học bổng sau đại học tại trường Đại học Western Sydney, Úc, 2019

Học bổng sau đại học tại trường Đại học Western Sydney, Úc, 2019

17/08/2018 11:15

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/10/2018

 Học bổng Gia đình Đại học Adelaide dành cho Sinh viên Quốc tế tại Úc, năm 2019

Học bổng Gia đình Đại học Adelaide dành cho Sinh viên Quốc tế tại Úc, năm 2019

16/08/2018 16:22

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

 Học bổng nghiên cứu sau đại học Dean tại Đại học Sydney ở Úc, năm 2019

Học bổng nghiên cứu sau đại học Dean tại Đại học Sydney ở Úc, năm 2019

01/08/2018 17:26

Quốc gia: Úc

Bậc học: Nghiên cứu, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/11/2018

 Học bổng cho sinh viên quốc tế của trường Đại học Monash  Úc, năm 2019

Học bổng cho sinh viên quốc tế của trường Đại học Monash Úc, năm 2019

27/07/2018 11:00

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/10/2018

 50 Học bổng cho các sinh viên quốc tế theo học ngành Kỹ thuật tại Úc, 2018-2019

50 Học bổng cho các sinh viên quốc tế theo học ngành Kỹ thuật tại Úc, 2018-2019

26/07/2018 13:24

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 06/08/2018

 Học bổng ưu tú của Đại học Bond tại Úc, năm 2019

Học bổng ưu tú của Đại học Bond tại Úc, năm 2019

26/07/2018 13:22

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 10/09/2018

Học bổng toàn phần nghiên cứu sau đại học tại Đại học Melbourne ở Úc, 2018

Học bổng toàn phần nghiên cứu sau đại học tại Đại học Melbourne ở Úc, 2018

09/07/2018 17:19

Quốc gia: Úc

Bậc học: Nghiên cứu, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/12/2018

Học bổng International Undergraduate Partner, Đại học Melbourne, Úc, 2018

Học bổng International Undergraduate Partner, Đại học Melbourne, Úc, 2018

16/05/2018 08:33

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/08/2018

Học bổng EIT Richard E. Morley, Viện Kĩ thuật Công nghệ (EIT), Úc, 2018

Học bổng EIT Richard E. Morley, Viện Kĩ thuật Công nghệ (EIT), Úc, 2018

21/04/2018 12:36

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2018

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.