Tìm thấy 7 kết quả

 Học bổng Tiến sĩ của trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand, 2018-2019.

Học bổng Tiến sĩ của trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand, 2018-2019.

19/07/2018 16:19

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/11/2018

Học bổng Tiến sĩ Nghệ thuật đại học Auckland tại New Zealand, 2016

Học bổng Tiến sĩ Nghệ thuật đại học Auckland tại New Zealand, 2016

14/06/2016 08:11

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/08/2016

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, New Zealand 2016

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, New Zealand 2016

11/06/2016 09:07

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 11/11/2016

Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu quốc tế tại Đại học Otago, New Zealand 2016

Học bổng Thạc sĩ Nghiên cứu quốc tế tại Đại học Otago, New Zealand 2016

20/04/2016 05:58

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 01/10/2016

Học bổng tiến sĩ tại viên nghiên cứu Đại học Waikato, New Zealand , 2016

Học bổng tiến sĩ tại viên nghiên cứu Đại học Waikato, New Zealand , 2016

29/03/2016 12:13

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 30/04/2016

Học bổng Huấn luyện của Hiệp hội các chuyên gia gây mê hồi sức tại Úc và New Zealand (ANZCA), năm 2016

Học bổng Huấn luyện của Hiệp hội các chuyên gia gây mê hồi sức tại Úc và New Zealand (ANZCA), năm 2016

10/03/2016 09:38

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/04/2016

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, Wellington, New Zealand.

Học bổng Thạc sĩ Đại học Victoria, Wellington, New Zealand.

07/07/2015 21:53

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/11/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.