Tìm thấy 12 kết quả

Học bổng Luật của Đại học Queensland dành cho sinh viên quốc tế tại Úc, 2018

Học bổng Luật của Đại học Queensland dành cho sinh viên quốc tế tại Úc, 2018

08/10/2018 12:21

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 16/11/2018

 Học bổng Cử nhân Kinh tế của Đại học Queensland tại Úc, 2018

Học bổng Cử nhân Kinh tế của Đại học Queensland tại Úc, 2018

12/09/2018 10:42

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/12/2018

Học bổng Tiến sĩ tại Viện nghiên cứu Chuyên sâu về Nhân Văn, Đại học Queensland, Úc

Học bổng Tiến sĩ tại Viện nghiên cứu Chuyên sâu về Nhân Văn, Đại học Queensland, Úc

02/07/2016 10:23

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 18/07/2016

Học bổng Thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế IWC

Học bổng Thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế IWC

07/06/2016 14:13

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/08/2016

Học bổng toàn phần học phí ngành Kinh tế học của Đại học Queensland, Úc năm 2016

Học bổng toàn phần học phí ngành Kinh tế học của Đại học Queensland, Úc năm 2016

27/04/2016 08:36

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 21/10/2016

Học bổng MBA của Trường Kinh doanh, Đại học Queensland, Úc năm học 2016-2017

Học bổng MBA của Trường Kinh doanh, Đại học Queensland, Úc năm học 2016-2017

24/04/2016 18:24

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 30/11/2016

Học bổng bậc Tiến sĩ ngành Hóa học tại đại học Queensland, Australia, 2016

Học bổng bậc Tiến sĩ ngành Hóa học tại đại học Queensland, Australia, 2016

25/03/2016 10:35

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/04/2016

Học bổng 14 800 đô la Úc ngành Kiến trúc tại Đại học Queensland, Úc năm 2016

Học bổng 14 800 đô la Úc ngành Kiến trúc tại Đại học Queensland, Úc năm 2016

15/01/2016 23:26

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 30/04/2016

Học bổng toàn phần của Đại học Queensland, Úc 2016

Học bổng toàn phần của Đại học Queensland, Úc 2016

12/01/2016 22:28

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 05/02/2016

Học bổng của trường Luật TC Beirne (LLM) tại đại học Queensland, Úc, 2016

Học bổng của trường Luật TC Beirne (LLM) tại đại học Queensland, Úc, 2016

02/01/2016 16:23

Quốc gia: Úc

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 26/02/2016

Học bổng bậc Thạc sĩ tại trường Đại học Queensland

Học bổng bậc Thạc sĩ tại trường Đại học Queensland

28/05/2015 11:44

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/08/2015

Học bổng nghiên cứu tại trường Đại học Queensland

Học bổng nghiên cứu tại trường Đại học Queensland

26/05/2015 11:00

Quốc gia: Úc

Bậc học: Khác

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 22/06/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.