Tìm thấy 9 kết quả

Học bổng Tiến sĩ, Thạc sĩ Colab tại Đại học Công nghệ Auckland ở New Zealand, 2018

Học bổng Tiến sĩ, Thạc sĩ Colab tại Đại học Công nghệ Auckland ở New Zealand, 2018

14/10/2018 01:33

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 12/12/2018

Học bổng Văn hóa và Xã hội tại Đại học Auckland, 2019

Học bổng Văn hóa và Xã hội tại Đại học Auckland, 2019

02/10/2018 11:06

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/11/2018

Học bổng Tiến sĩ Nghệ thuật đại học Auckland tại New Zealand, 2016

Học bổng Tiến sĩ Nghệ thuật đại học Auckland tại New Zealand, 2016

14/06/2016 08:11

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/08/2016

Học bổng bậc Đại học/ Sau đại học dành cho sinh viên quốc tế tại ĐH Auckland, New Zealand

Học bổng bậc Đại học/ Sau đại học dành cho sinh viên quốc tế tại ĐH Auckland, New Zealand

29/11/2015 17:53

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/08/2016

Học bổng Đại học của trường ĐH Auckland, New Zealand

Học bổng Đại học của trường ĐH Auckland, New Zealand

18/10/2015 16:31

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 26/11/2015

Học bổng Kỹ sư dành cho sinh viên Việt Nam tại ĐH Auckland, New Zealand

Học bổng Kỹ sư dành cho sinh viên Việt Nam tại ĐH Auckland, New Zealand

18/08/2015 10:46

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 31/08/2015

Học bổng ngành Kỹ sư tại ĐH Auckland, New Zealand

Học bổng ngành Kỹ sư tại ĐH Auckland, New Zealand

12/08/2015 21:06

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Đại học, Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/08/2016

Các học bổng bậc Tiến sĩ tại trường Đại Học Auckland

Các học bổng bậc Tiến sĩ tại trường Đại Học Auckland

07/05/2015 10:41

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/11/2015

Học bổng Tiến sĩ toàn phần của đại học Auckland, New Zealand 2015

Học bổng Tiến sĩ toàn phần của đại học Auckland, New Zealand 2015

02/02/2015 15:28

Quốc gia: New Zealand

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/08/2015

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.