UNAOC Global Forum Youth Event lần thứ 7

27/12/2015
UNAOC Global Forum Youth Event lần thứ 7
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp: United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)

Quốc gia: Baku, Azerbaijan

Đối tượng: Những thanh niên tham gia trong độ tuổi từ 18-35 sẽ được lựa chọn dựa trên sự xứng đáng, được chứng minh thông qua động lực, kinh nghiệm, sự phù hợp và tiềm năng. Hội đồng tuyển chọn sẽ đảm bảo cân bằng về độ tuổi, giới tính, địa lý, và tính đa dạng (của nền văn hóa, giáo dục, sự chuyên nghiệp, khu vực tập trung, v.v..) giữa các thành viên được lựa chọn. Ngoài ra, đặc biệt sẽ được trả tiền để đảm bảo sự tham gia của những thanh niên từ các nhóm bị thiệt thòi hoặc có hoàn cảnh khó khăn; từ các khu vực bị ảnh hưởng xung đột hoặc từ các cộng đồng sẽ phải vượt qua quá trình sau xung đột. Các hội đồng tuyển chọn sẽ bao gồm đại diện của ban tổ chức (UNAOC và nước chủ nhà) và đại diện của những người hướng dẫn, tổ chức, hay các mạng lưới.

Giá trị: Là một chính sách chính thức, các nhà tổ chức UNAOC Global Forum lần thứ 7 không yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản phí tham gia. Tất cả những người tham gia được lựa chọn sẽ có quyền truy cập vào các Youth Event và Global Forum và sẽ được cung cấp vé (hạng phổ thông) đến Baku; 4 ngày ăn nghỉ (tại chỗ ở được chia sẻ [phòng đôi] với một người tham gia cùng giới, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4). Các bữa ăn và cà phê sẽ được cung cấp trong chương trình chính thức của Youth Event và UNAOC Global Forum lần thứ 7, cũng như dịch vụ đưa đón đến/đi từ sân bay Baku.

Yêu cầu: Tiêu chí (tất cả các yêu cầu phải được đáp ứng mới được coi là đủ điều kiện):

Độ tuổi: Các thanh niên tham gia trong suốt buổi UNAOC Global Forum lần thứ 7 phải từ 18-35 tuổi (sinh ngày 28/04/1980 hoặc giữa ngày 28/04/1980 và 25/04/1998).

Điều này có nghĩa rằng, vào ngày tổ chức Youth Event, người nộp đơn sẽ có ít nhất 18 tuổi nhưng không được lớn hơn 35 tuổi; và vào ngày cuối cùng của Global Forum, ứng viên sẽ được ít nhất là 18 nhưng không lớn hơn 35 tuổi.

Vì vậy, tất cả các ứng viên phải được sinh ngày 28/04/1980 hoặc giữa ngày 28/04/1980 và 25/04/1998. Không chấp nhận trường hợp ngoại lệ.

Những lần tham gia trước đây: Những người trẻ tham dự Youth Events tại một UNAOC Global Forums trước đây không được tham gia một lần nữa.

Cam kết: Các ứng viên trẻ phải chứng minh sự cam kết với tính đa dạng và đa nguyên, bất bạo động, hòa bình và hòa nhập xã hội.

Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Anh là sẽ được để tham gia UNAOC Global Forum lần thứ 7. Người nộp đơn hiểu biết tốt tiếng Anh; khả năng thông thạo tiếng Anh, đủ để tham gia cuộc đối thoại và đầu vào.

Hộ chiếu: Người nộp đơn phải có hộ chiếu quốc tế có hiệu lực ít nhất đến 01/11/2016. (Đối với thị thực được ban hành, một hộ chiếu cần phải có giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày dự kiến nhập cảnh vào Azerbaijan).

Các hồ sơ được điền đầy đủ, nộp đúng hạn và kèm theo tất cả các tài liệu. Hồ sơ mới hoàn chỉnh một nửa hoặc các hồ sơ bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh sẽ không được xem xét và cân nhắc.

Tiêu chí lựa chọn:

Động lực và đóng góp cho sự kiện: Người nộp đơn phải chứng minh rằng cô ấy/anh ấy có động lực cao để tham dự và sẽ có đóng góp cho buổi Youth Event như UNAOC Global Forum lần thứ 7.

Sự quan tâm đến chủ đề: Người nộp đơn thể hiện kinh nghiệm trong quá khứ và khả năng lãnh đạo trong các vấn đề liên quan đến cuộc đối thoại liên văn hóa, xây dựng hoà bình và các nhiệm vụ UNAOC thông qua các ví dụ về các sáng kiến anh/cô ấy đã thực hiện trong cộng đồng hoặc chứng minh được có sự quan tâm lớn để có được tham gia trong vấn đề này.

Hiểu biết về các vấn đề và sự độc đáo của kinh nghiệm và tầm nhìn: Người nộp đơn phải chứng tỏ sự hiểu biết về các vấn đề sẽ được thảo luận tại Youth Event và Global Forum. Anh/cô ấy cũng phải mang lại được một tầm nhìn độc đáo để giải quyết một số vấn đề.

Tác động trong tương lai và sự theo dõi: người nộp đơn bày tỏ cam kết mạnh mẽ của mình để đề xuất những ý tưởng/kế hoạch/hoạt động tại UNAOC Global Forum lần thứ 7, bao gồm cả ở cấp độ chính sách tại khu vực/cộng đồng địa phương của mình, hoặc trên toàn cầu. Họ cũng phải chứng minh được tiềm năng để chia sẻ lợi ích của việc tham gia với khán giả hay các bên liên quan.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót là 11:59 PM Eastern Time (New York) ngày 17/01/2016.

Phương thức nạp đơn: Để được coi là đầy đủ và hợp lệ, hồ sơ phải bao gồm những điều sau đây và được gửi qua hệ thống nộp đơn trực tuyến:

Một mẫu đơn, đã hoàn thành và có xác nhận của người nộp đơn;

Một bản sao các trang thông tin cá của hộ chiếu quốc tế của bạn;

Sơ yếu lý lịch/CV bằng tiếng Anh (tối đa 3 trang).

Giới hạn chữ/ký tự cho mỗi câu hỏi trong mẫu đơn cần phải được chú trọng. Hệ thống nộp đơn sẽ tự động đếm từ và ký tự.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://www.unaoc.org/

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.