Học bổng xuất sắc quốc tế sau đại học của đại học Massey, New Zealand, 2018

31/07/2018
 Học bổng xuất sắc quốc tế sau đại học của đại học Massey, New Zealand, 2018
Giới thiệu
Những học bổng này nhằm mục đích thu hút sinh viên quốc tế có năng lực cao với thành tích học tập xuất sắc đến học tập tại một trường Cao đẳng Khoa học Xã hội và Nhân văn toàn thời gian hoặc chương trình sau đại học.
Thông tin học bổng

Đại học Massey đã giúp định hình cuộc sống và cộng đồng của người dân ở New Zealand và trên toàn thế giới. Trường đại học Massey mang tinh thần hướng tới tương lai, giảng dạy nghiêng về nghiên cứu và những khám phá tiên tiến.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Đại học hoặc sau đại học.

 • Ngành học:  Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 • Giá trị học bổng: Học bổng trị giá 5.000 NZD / 120 tín chỉ, cho tối đa tổng giá trị tín dụng của Chương trình, bao gồm:

        - Chương trình đại học tối đa: 20.000 NZD (cho chương trình 4 năm)

        - Chương trình sau đại học tối đa: NZD $ 10,000 (cho chương trình 2 năm)

 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Học bổng có thể được nhận ở New Zealand

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

       - Người nhận phải là sinh viên quốc tế, không phải là công dân hoặc thường trú nhân của New Zealand hoặc Úc, và  là sinh viên đăng ký lần đầu tiên trong           một chương trình tại Đại học Massey.

       - Ứng viên phải duy trì tình trạng học sinh quốc tế  trong suốt thời gian học để có đủ điều kiện nhận học bổng.

       - Người nhận phải đăng ký toàn thời gian (tương đương ít nhất 120 tín chỉ mỗi năm) trong một chương trình đại học hoặc sau đại học đủ điều kiện được               cung cấp bởi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

       - Học bổng này không dành cho những ứng viên muốn theo học chương trình Tiến sĩ Triết học.

       - Người nhận đăng ký là sinh viên “Trong nước” (học sinh tham gia các khóa học được phân phối theo chế độ Trong nước) hoặc học sinh đăng ký nhập                 học theo dạng học từ xa hoặc hỗn hợp (kết hợp các khóa học Trong nước và Học từ xa) không đủ điều kiện để đăng ký.

       - Học bổng có tiếp tục hay không tùy thuộc vào người nhận có đủ điều kiện và duy trì Grade Point Average (GPA) sau những năm đầu tiên và tiếp theo:

         + Đối với nghiên cứu đại học: điểm trung bình 5.0 (B trung bình) phải được duy trì

         + Đối với nghiên cứu sau đại học : Điểm trung bình 6.0 (B + trung bình) phải được duy trì

* Thành tích học tập được đánh giá là điểm trung bình được xác nhận bởi Đại học Massey.

       - Các ứng viên đã đăng ký học chương trình liên kết của tổ chức đối tác Massey và tìm kiếm vị trí cao cấp hoặc tương đương, không đủ điều kiện nhận                 học bổng này.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký :  Đơn đăng ký phải được viết bằng tiếng Anh và được gửi qua mẫu đơn đăng ký trực tuyến của trường.

          Xem mẫu đơn đăng ký tại đây,

          Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.