Học bổng VLIR-UOS chương trình đào tạo và Thạc sĩ tại Bỉ

04/11/2015
Học bổng VLIR-UOS chương trình đào tạo và Thạc sĩ tại Bỉ
Thông tin học bổng

 Tổ chức cấp: Ban Hợp tác Phát triển Đại học – Hội đồng liên trường đại học vùng Flanders (VLIR-UOS)

Quốc gia: Bỉ 

Bậc học:  Khóa đào tạo, tập huấn/ Thạc sỹ

Ngành học:

- Khóa đào tạo dạy bằng tiếng Anh và chương trình Thạc sỹ tại các trường Đại học Flemish hoặc trường Cao đẳng ở Bỉ

- Chương trình Thạc sỹ 1 năm

·         Đánh giá và quản lý sự phát triển (Development Evaluation and Management)

·         Toàn cầu hóa và phát triển (Globalisation and Development)

·         Quản trị và phát triển (Governance and Development)

·         Định cư con người (Human Settlements)

- Chương trình Thạc sỹ 2 năm

·         Dinh dưỡng và phát triển Nông thôn, chủ đề chính là Dinh dưỡng con người (Nutrition and Rural Development)

·         Tài nguyên đất đai vật chất (Physical Land Resources)

·         Nuôi trồng thủy sản (Aquaculture)

·         Sinh học, chuyên ngành Nhân sinh (Biology – Specialisation Human Ecology)

·         Thống kê, chuyên ngành Thống kê sinh học (Statistics – Specialisation Biostatistics)

·         Vệ sinh môi trường (Environmental Sanitation)

·         Chuyên ngành Tuyến trùng học (Nematology)

·         Công nghệ thực phẩm (Food Technology)

·         Sinh học phân tử (Molecular Biology)

·         Kỹ thuật tài nguyên nước (Water Resources Engineering)

·         Quản lý và khoa học về môi trường biển và hồ (Marine and Lacustrine Science and Management)

Đối tượng: 

- Các ứng viên đến từ Ghana, Malawi, Nigeria, Tunisia, Jordan, Sri Lanka, Thái Lan, Guyana, Mexico, Paraguay và Uruguay không còn đủ điều kiện để được hưởng học bổng từ năm 2016 trở đi và tất cả các học bổng khác kể từ năm 2017

- Dành cho các ứng viên ở các quốc gia đang phát triển tại châu Phi, Mỹ Lantin và châu Á (trong đó có Việt Nam)

Giá trị học bổng:

VLIR- OUS chỉ cung cấp học bổng toàn phần cho tổng thời gian của khóa tập huấn hay chương trình Thạc sỹ. Học bổng bao gồm tất cả các chi phí liên quan: phụ cấp, ăn ở, bảo hiểm, du lịch quốc tế và học phí.

Yêu cầu: 

- Là công dân cư trú ở một trong 54 quốc gia hợp lệ ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latin tại thời điểm nộp đơn

- Độ tuổi: không quá 40 tuổi đối với chương trình Thạc sỹ  và không quá 45 tuổi đối với khóa đào tạo (vào ngày 01/01/2016)

- Các tiêu chí tuyển sinh được thiết lập bởi các trường đại học hay cao đẳng, ví dụ như trình độ học vấn, trình độ ngôn ngữ, v…v…

- Đối với chương trình Thạc sỹ: không được ghi danh chương trình Thạc sỹ (hoặc tương đương) tại đại học của  Bỉ trước khi có hoặc không có học bổng.

- Đối với khóa đào tạo: ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn có liên quan đến khóa đào tạo và phải trình bày các kỹ năng của mình trong bản báo cáo.

Thời hạn nộp đơn:

- Đối với chương trình Thạc sỹ, bắt đầu nộp đơn vào khoảng tháng 10, 11 năm 2015

- Đối với chương trình đào tạo năm 2016 sẽ được công bố trên trang web chính của chương trình vào tháng 12/2015

Phương thức nộp đơn:

- Đơn nộp trực tiếp sẽ không được xem xét.

- Để nộp đơn xin học bổng, trước tiên các ứng viên phải đăng ký khóa đào tạo hay chương trình Thạc sỹ trước. Trong đơn đăng ký, các ứng viên có thể đề cập đến nguyện vọng là bạn muốn nộp đơn xin học bổng. Hạn chót nộp đơn là khác nhau đối với mỗi chương trình.

- Các ứng viên truy cập trang web riêng của các khóa đào tạo hay chương trình Thạc sỹ mà ứng viên quan tâm để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức nộp đơn.

Xem thông tin chi tiết tại:

https://www.vliruos.be/scholarships 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.