Học bổng Vice-Chancellor của trường Đại học Manchester Met dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, năm 2019

25/07/2018
 Học bổng Vice-Chancellor của trường Đại học Manchester Met dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, năm 2019
Giới thiệu
Mục đích của Học bổng Vice-Chancellor MMU là để giúp đỡ và khuyến khích học sinh có khả năng học tập từ bất kỳ quốc tịch nào.
Thông tin học bổng

Đại học Manchester Metropolitan đã được công nhận là trường đại học vào năm 1992 và là một phần của cơ sở giáo dục đại học lớn nhất ở Anh và là một trong những trung tâm giáo dục rộng lớn nhất ở châu Âu.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Đại học và sau đại học .

 • Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình giảng dạy tại trường.
 • Giá trị học bổng:  £ 5,000/ suất.
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng: Chưa rõ.
 • Học bổng có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:   Sinh viên quốc tế đủ điều kiện nhận các học bổng này.

 • Yêu cầu đầu vào : Người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

        - Để nộp đơn, ứng phải chấp nhận lời đề nghị vô điều kiện hoặc có điều kiện cho một khóa học tại Đại học Manchester Metropolitan.

        - Nếu sinh viên đã chấp nhận các điều kiện và nộp đơn xin học bổng , học bổng chỉ có thể được trao khi các sinh viên đáp ứng được các yêu cầu được đề            ra.

       - Các ứng viên trì hoãn việc học của họ sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng 2018/2019 Học bổng chỉ dành cho các ứng viên khóa học sau đại học và sau           đại học.

       - Học bổng chỉ dành cho sinh viên Đại học Manchester Metropolitan  được xếp loại là sinh viên nước ngoài và phải trả học phí đầy đủ đối với sinh viên                   nước ngoài. Học sinh hiện tại chuyển từ khóa học này sang khóa học khác không đủ điều kiện nhận học bổng

 • Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh: Các ứng viên từ nước ngoài thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký : Người nộp đơn có thể đăng ký trực tuyến.

          Xem đơn đăng ký online tại đây.

          Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.