Học bổng toàn phần và bán phần thạc sĩ khoa học của IUSS của Đại học Pavia dành cho sinh viên quốc tế tại Ý.

20/08/2018
 Học bổng toàn phần và bán phần thạc sĩ khoa học của IUSS của Đại học Pavia dành cho sinh viên quốc tế tại Ý.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Thạc sĩ.

 • Ngành học: Thạc sĩ về Kỹ thuật Xây dựng.
 • Giá trị học bổng  :

        - Học bổng toàn phần  6.000 Euro / năm.

        - Học bổng bán phần  3.000 Euro / năm.

 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng : 4 suất.
 • Học bổng  có thể được nhận tại Ý.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

       - Ghi danh theo học Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng lần đầu tiên vào năm 2018/2019.

       - Đã gửi yêu cầu trước khi đánh giá và đã được chấp nhận đăng ký theo học chương trình thạc sĩ 2018/2019.

       - Là sinh viên tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp từ một trường đại học Ý khác tuân thủ các yêu cầu đăng ký trực tiếp như các yêu cầu của học bổng này.

       - Ứng viên nộp một yêu cầu trước khi đánh giá và đơn xin học bổng cùng một lúc. Ứng cử viên phải xác nhận yêu cầu của họ với việc thanh toán cho các             chi phí trước khi đánh giá và họ phải gửi tất cả các tài liệu được liệt kê.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh :  Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh do học bổng đề ra.

 Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Đơn xin phải được gửi theo các bước sau:

       - Mở trang web sau: https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do và đăng ký với tên người dùng và mật khẩu thu được sau               khi đăng ký, truy cập Khu vực dành riêng (Area Riservata), nhấp vào mục trình đơn "Nhập học" và sau đó nhấp vào mục "Đánh giá thử nghiệm" và sau đó           nhấp vào HỌC BỔNG CIV RỦI RO. Sinh viên đã đăng ký sẽ chỉ phải đăng nhập bằng thông tin đăng nhập mà họ đã có

      - Tải lên các tài liệu sau:

       + Đánh giá sự nghiệp học tập đã hoàn thành và ký tên tay, có sẵn vào cuối hạn nộp đơn.

       + Bản sao tất cả các mặt / trang liên quan của hộ chiếu.

       + Đối với các ứng cử viên ghi danh / tốt nghiệp tại các trường đại học Ý: tự chứng nhận mức độ Cử nhân Khoa học hoặc tình trạng hiện tại với bảng điểm được thông qua và kết hợp SSD, số ECTS và điểm số.

       + Đối với người nộp đơn đăng ký / tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài: bản sao giấy chứng nhận của trường đại học nước ngoài xác nhận đăng ký hoặc tốt nghiệp từ khóa học với danh sách các kỳ thi, tín chỉ và bảng điểm.

     * Giấy chứng nhận phải được nộp cho Ban thư ký Sinh viên với bản dịch sang tiếng Ý và khai báo giá trị tương đương của lãnh sự quán Ý tại địa phương;

       + Sơ yếu lý lịch chứa tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến ứng viên (giáo dục, kiến ​​thức về ngôn ngữ và phần mềm máy tính, kinh nghiệm làm việc, thông tin chung khác hữu ích để xem xét thêm). Ứng cử viên có thể tự do chọn định dạng file.

       + Ứng viên đã đăng ký hoặc được nhận vào Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng đã tải lên tất cả (hoặc một phần) tài liệu cần thiết chỉ cần điền vào mẫu yêu cầu  cho đơn đăng ký học bổng nêu rõ nghiên cứu và kinh nghiệm làm việc của họ và tải lên bất kỳ tài liệu bổ sung cần thiết để xem xét thứ hạng của họ trong            danh sách xếp hạng.

     Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.