Học bổng toàn phần sau đại học Vanier tại Canada, 2019

18/07/2018
 Học bổng toàn phần sau đại học Vanier tại Canada, 2019
Giới thiệu
Chính phủ Canada cung cấp các suất học bổng trị giá 50.000 USD cho các sinh viên quốc tế.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Tiến sĩ

 • Ngành học :  Bất kỳ khóa học nào được giảng dạy tại các trường đại học ở Canada.

 • Giá trị học bổng:  Mỗi học bổng sau đại học  Vanier Canada trị giá 50.000 USD mỗi năm.
 • Số lượng học bổng:  Lên đến 166 suất học bổng được trao hàng năm: Tổng cộng có tới 500 suất học bổng có hiệu lực bất cứ lúc nào.
 • Đối tượng :  Công dân Canada, sinh viên thường trú tại Canada và công dân nước ngoài.
 • Học bổng có thể được nhận tại Canada.

Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên Canada và quốc tế có thể đăng ký học bổng sau đại học Vanier Canada.

 • Yêu cầu đầu vào:  Xác nhận rằng bạn và cơ quan chỉ định của bạn đáp ứng  tất cả  các tiêu chí dưới đây trước khi bạn đăng ký học bổng Vanier Canada Graduate (Vanier CGS).

 • Ứng viên đủ điều kiện : Công dân Canada, thường trú nhân của Canada và công dân nước ngoài có đủ điều kiện để được đề cử cho học bổng Vanier CGS.

 Để xét tuyển nhận học bổng CGS của Vanier, bạn phải:

- Được chỉ định bởi một tổ chức của Canada, mà nhận được hạn ngạch của Vanier CGS;

- Đang mong muốn lấy bằng tiến sĩ đầu tiên của bạn (bao gồm chương trình nghiên cứu đại học / sau đại học như: MD / PhD, DVM / PhD, JD / PhD - nếu có công trình nghiên cứu được chứng minh và có ý nghĩa). Lưu ý rằng chỉ có phần PhD của một bằng cấp kết hợp mới đủ điều kiện nhận tài trợ;

- Dự định theo đuổi, trong học kỳ mùa hè hoặc năm học sau khi công bố kết quả, tiến sĩ toàn thời gian (hoặc một chương trình sau đại học như: MD / PhD, DVM / PhD, JD / PhD) nghiên cứu tại cơ quan đề cử ; Lưu ý rằng chỉ có phần PhD của một mức bằng kết hợp mới đủ điều kiện nhận tài trợ;

- Chưa hoàn thành hơn 20 tháng nghiên cứu tiến sĩ vào ngày 1 tháng 5 năm 2019 (xem số tháng nghiên cứu tiến sĩ dưới đây);

- Đã đạt được mức trung bình loại Giỏi, được công nhận bởi tổ chức của bạn trong mỗi hai năm nghiên cứu toàn thời gian hoặc tương đương. Các ứng cử viên được khuyến khích liên hệ với tổ chức để xác định bằng loại Giỏi.

- Không được nhận, hoặc đã nhận học bổng tiến sĩ hoặc học bổng từ CIHR, NSERC hoặc SSHRC để thực hiện hoặc hoàn thành bằng tiến sĩ.

 • Điều kiện của chương trình lấy bằng :

            - Học bổng tiến sĩ chỉ có thể được sử dụng trong các chương trình cấp bằng nghiên cứu quan trọng. Vấn đề nghiên cứu là một yêu cầu để hoàn thành chương trình và được coi là nghiên cứu độc lập trong việc hoàn thành luận án, ấn phẩm học thuật chính, hiệu suất, biểu diễn và / hoặc triển lãm được đánh giá theo cấp độ. Các chương trình nghiên cứu định hướng lâm sàng, bao gồm cả tâm lý học lâm sàng, cũng là các chương trình đủ điều kiện nếu những nghiên cứu thuộc ngành này mang tầm vóc quan trọng như được mô tả ở trên.

Lưu ý:  ResearchNet sẽ chỉ cho phép mỗi ứng viên nộp một đơn. Ứng viên chỉ nên tìm kiếm một đề cử từ các tổ chức mà họ muốn nghiên cứu và nên thảo luận về quyết định của họ với các tổ chức đề cử trước khi họ nộp đơn thông qua ResearchNet.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Các ứng viên từ nước ngoài thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh / ngôn ngữ khác để có thể học tại đó.

Cách thức nộp đơn:

Cách đăng ký: Đăng ký trực tuyến.

            - Đăng ký trực tuyến tại đây.

            - Xem thêm thông tin về học bổng tại đây. 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.