Học bổng toàn phần President của Đại học Nam Úc (UPS) dành cho sinh viên quốc tế, 2018-2019

16/07/2018
 Học bổng toàn phần President của Đại học Nam Úc (UPS) dành cho sinh viên quốc tế, 2018-2019
Giới thiệu
Đại học Nam Úc trao các suất học bổng UPS để khuyến khích các sinh viên quốc tế theo học chương trình nghiên cứu sau đại học.
Thông tin học bổng

 Đại học Nam Úc là một trường đại học nghiên cứu công lập ở bang Nam Úc của Úc.

 Thông tin học bổng:

 • Bậc học :  Nghiên cứu sau đại học.

 • Ngành học :  Tất cả các ngành có chương trình học tại trường.

 • Giá trị Học bổng: 

          - Học bổng UPS sẽ chi trả học phí và Bảo hiểm Y tế Du học (OSHC).

          - Trợ cấp sinh hoạt phải được cung cấp bởi trung tâm, trường học, bộ phận của Đại học Nam Úc, nơi người nộp đơn đã nộp đơn. Tỷ lệ tối thiểu được tính theo cơ sở RTP Stipend.

          - Trong một số trường hợp, trợ cấp sinh hoạt có thể được cung cấp bởi nhà tài trợ hoặc nhà cung cấp tài trợ bên ngoài. Các lợi ích và điều kiện được dựa trên những đơn đăng kí học bổng RTPi; tuy nhiên, chúng có thể được sửa đổi tùy theo nguồn trợ cấp sinh hoạt; bất kỳ đề nghị nào được thực hiện sẽ nêu chi tiết các lợi ích và điều kiện áp dụng.

           - Chi phí đi lại không được bao trả bởi học bổng. Học phí cộng với trợ cấp sinh hoạt tối thiểu là 27.082 USD / năm (mức trợ cấp 2018).

 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng :  Sinh viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại Úc.

  Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký.

 • Yêu cầu đầu vào:

           - Nói chung, người nộp đơn phải có bằng Giỏi hoặc tương đương để nhận được học bổng tại Đại học Nam Úc.

           - Người được nhận học bổng phải theo học khóa toàn thời gian như một ứng cử viên cho một bằng Thạc sĩ nghiên cứu hoặc tiến sĩ tại Đại học Nam Úc.

           - Người được nhận giải sẽ được ghi danh là ứng cử viên nội bộ tại Đại học Nam Úc.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Các ứng viên từ nước ngoài thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh / ngôn ngữ khác để có thể học tại đó.

 Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Đăng ký trực tuyến.

             Xem đơn đăng ký online tại đây.

             Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.