Học bổng toàn phần học phí của Monash University Malaysia

21/10/2015
Học bổng toàn phần học phí của Monash University Malaysia
Giới thiệu
Đại học Monash Malaysia là một trong những học xá của Đại học Monash Australia. Vào năm 1998, thông qua bộ giáo dục Malaysia và tập đoàn Sunway, Đại học Monash Malaysia được thành lập – học xá đầu tiên của Đại học Monash nằm ngoài lãnh thổ Australia. Giống với những học xá khác, Monash Malaysia tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng giảng dạy, hỗ trợ, điều kiện nhập học, đánh giá.
Thông tin học bổng

 Tổ chức cấp: Monash University

Quốc gia: Malaysia

Ngành học: Tất cả những lĩnh vực nghiên cứu được trường cho phép

Bậc học : Thạc sĩ nghiên cứu hoặc Tiến sĩ

Đối tượng : Sinh viên Malaysia và sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng:

Học bổng tài trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ thêm khoản sinh hoạt phí như sau:

Thạc sĩ nghiên cứu: 

-Năm 1: 1,800 RM/tháng

-Năm 2: 2,000 RM/tháng

Tiến sĩ:

-Năm 1: 2,000/tháng

-Năm 2: 2,200/tháng

-Năm 3: 2,400/tháng

Thời hạn học bổng: Kéo dài tùy thuộc vào thời hạn khóa học

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng được nhũng yêu cầu tuyển sinh tối thiểu (thánh thạo ngôn ngữ học thuật và Tiếng Anh) cho văn bằng nghiên cứu có liên quan.

Điều này tương đương với việc ứng viên đạt được thành tích cao (bằng H1 hoặc First Class Honours) từ một trường Đại học có tiếng. 

Học bổng sẽ được lựa chọn dựa trên thành tích ứng viên đạt được trong những ngành học được trường ĐH Monash quy định

Thời hạn nộp đơn: 

Vòng 1: 09/12/2015

Vòng 2: 13/04/2016

Vòng 3: 10/08/2016

Phương thức nộp đơn:

Ứng viên nộp đơn đăng ký đến Văn phòng Quản lý nghiên cứu, ĐH Monash, Malaysia qua đường bưu điện hoặc email

Ứng viên nên nộp ít nhất 6 tuần trước thời hạn quy định do số lượng hạn chế và tính chất cạnh tranh cao của học bổng

Xem thông tin chi tiết tại website: 

https://www.monash.edu.my/study/scholarships-and-financial-assistance/postgraduate-research-hdr-scholarships

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.