Học bổng toàn phần của Qũy ASEAN & Viện Đào Tạo Sau Đại Học Chulabhorn năm 2016

14/10/2015
Học bổng toàn phần của Qũy ASEAN & Viện Đào Tạo Sau Đại Học Chulabhorn năm 2016
Giới thiệu
Qũy ASEAN và Viện Đào tạo Sau Đại học Chulabhorn, Thái Lan (CGI) đã ký một thỏa thuận để phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các nước thành viên ASEAN thông qua chương trình Học bổng Nghiên cứu Sau Đại học của Qũy ASEAN và Viện Đào tạo Sau Đại học Chulabhorn năm 2016.
Thông tin học bổng

 Tổ chức cấp học bổng: Qũy ASEAN và Viện Đào tạo Sau Đại học Chulabhorn

Quốc gia: Thái Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Đối tượng: Sinh viên ASEAN, ngoài trừ sinh viên Thái Lan, có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ tài trợ học phí, vé máy bay khứ hổi, hỗ trợ chi phí thuê nhà, sinh hoạt phí hàng tháng, tiền mua giáo trình, bảo hiểm y tế và các chi phí khác.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong vòng 2 năm và sẽ có đánh giá tình hình học tập của sinh viên.

Yếu tố lựa chọn: Học bổng được lựa chọn dựa trên thành tích học tập.

Lưu ý: Kết quả học bổng sẽ được thông báo đến ứng viên bởi Viện Đào tạo Sau Đại học Chulabhorn.

Yêu cầu:

 - Học bổng dành cho các ứng viên dưới 30 tuổi, đã hoàn thành bằng Cử nhân với điểm tốt nghiệp trung bình GPA đạt tối thiểu 3.00/4.00 thuộc một trong các ngành sau:

Khoa học: Hóa học, Sinh học, Khoa học Sinh học, Hóa sinh, Công nghệ sinh học, Di truyền học, Sinh học vi mô, Sinh học phân tử, Khoa học Môi trường.

Y tế: Điều chế thuốc, Công nghệ y tế, Điều dưỡng, Dược và Dược học.

Các ứng viên thuộc các chuyên ngành khác vẫn có thể tham gia đăng kí học bổng.

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm.

- Ứng viên cần có trình độ tiếng Anh tốt, thể hiện qua các chứng chỉ như TOEFL hay IELTS.

- Ứng viên cần nộp bài luận cá nhân thể hiện nguyện vọng bản thân đối với việc theo học tại Chulabhorn.

Thời hạn nhận nộp đơn: Hạn chót là ngày 30/11/2015

Phương thức nạp đơn: 

Ứng viên cần hoàn thành đơn xin học bổng và nộp kèm theo các tài liệu cần thiết đến địa chỉ sau:

The Chulabhorn Graduate Institute (CGI Scholarship Program)

54 Kamphangphet 6 Road, Laksi, Bangkok 10210 THAILAND 

Email: cgi_academic@cgi.ac.th

Xem thêm thông tinhttps://www.cgi.ac.th/admission/cgi_af_scholarship

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.