Học bổng Tiến sĩ nghiên cứu quốc tế , New Zealand 2015 – 2016

20/04/2015
Học bổng Tiến sĩ nghiên cứu quốc tế , New Zealand 2015 – 2016
Giới thiệu
Quỹ học bổng NZIDRS (New Zealand International Doctoral Research Scholarships) cung cấp nhiều suất học bổng 100% học phí và chi phí sinh hoạt trong vòng 36 tháng cho sinh viên quốc tế mong muốn theo đuổi chương trình Tiến sĩ tại các trường Đại học ở New Zealand.
Yêu cầu
- Là công dân quốc tế ( ngoại trừ công dân New Zealand, Úc hoặc Fiji). - GPA tối thiểu tương đương 3.6/0; hoặc điểm trung bình từ A đến A+; hoặc điểm tốt nghiệp đại học cao nhất/ trong thời gian gần nhất. - Đảm bảo theo học tại New Zealand (không học trực tuyến). - Đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với việc theo học trực tiếp chương trình Tiến sĩ tại New Zealand: hoàn thành các chương trình học cần thiết trước đó và đạt yêu cầu về trình độ Tiếng Anh. - Nếu bắt đầu chương trình học Tiến sĩ tại New Zealand thì ngày bắt đầu chương trình học phải sau 15/1/2015.
Thông tin học bổng

New Zealand International Doctoral Research Scholarships

New Zealand International Doctoral Research Scholarships

Quỹ học bổng NZIDRS (New Zealand International Doctoral Research Scholarships) cung cấp nhiều suất học bổng 100% học phí và chi phí sinh hoạt trong vòng 36 tháng cho sinh viên quốc tế mong muốn theo đuổi chương trình Tiến sĩ tại các trường Đại học ở New Zealand. Học bổng này có nguồn trợ cấp từ Chính phủ New Zealand và được quản lí bởi cơ quan Giáo dục New Zealand. (ENZ). Khoá học sẽ bắt đầu vào năm 2016. Hạn nộp hồ sơ: 15/7/2015

Các trường liên kết:

Ứng viên có thể theo học chương trình Tiến sĩ tại bất cứ trường nào tại New Zealand trong các trường liên kết sau:

AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington.

Ngành học:

Ứng viên có thể tìm kiếm khoá học, cũng như ngành học, chuyên ngành mong muốn tại link:

https://www.studyinnewzealand.com/

Đối tượng học bổng:

Sinh viên quốc tế ( ngoại trừ sinh viên Úc, New Zealand và Fiji)

Gía trị học bổng:

Học bổng bao gồm:

- Tiền học phí và các khoản thu khác trong vòng 3 năm.

- Mức lương trợ cấp hàng năm trong 3 năm: NZ$25,000/1 năm ( hoặc NZ$2083.33/ tháng).

- Bảo hiểm Y tế trong 3 năm: NZ$600/ 1 năm.

Chú ý: Không nộp hồ sơ vào NZIDRS nếu ứng viên không đáp ứng đầy đủ các điều kiện học bổng, hoặc không cung cấp đầy đủ các tài liệu được yêu cầu trước thời hạn, hoặc đề xuất nghiên cứu không sắp xếp rõ ràng theo như các tiêu chí lựa chọn.

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng 5 điều kiện tiên quyết sau:

- Là công dân quốc tế ( ngoại trừ công dân New Zealand, Úc hoặc Fiji).

- GPA tối thiểu tương đương 3.6/0; hoặc điểm trung bình từ A đến A+; hoặc điểm tốt nghiệp đại học cao nhất/ trong thời gian gần nhất.

- Đảm bảo theo học tại New Zealand (không học trực tuyến).

- Đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với việc theo học trực tiếp chương trình Tiến sĩ tại New Zealand: hoàn thành các chương trình học cần thiết trước đó và đạt yêu cầu về trình độ Tiếng Anh.

- Nếu bắt đầu chương trình học Tiến sĩ tại New Zealand thì ngày bắt đầu chương trình học phải sau 15/1/2015.

Thời hạn nhận hồ sơ: 15/7/2015

Phương thức nạp đơn:

- Quá trình nộp đơn vào NZIDRS và quá trình nộp đơn để theo học tại một trường Đại học tại ở New Zealand thì hoàn toàn khác nhau. Bạn phải nộp hồ sơ cho việc nhập học tại một trường Đại học ở New Zealand trước, và cung cấp bằng chứng về điều này để hoàn thành hồ sơ nộp vào NZIDRS.

- Cách thức nộp hồ sơ: download và hoàn tất lá đơn đăng kí NZIDRS 2015, sau đó gửi đến cơ quan Giáo dục New Zealand cùng với các tài liệu được yêu cầu khác. Hạn nộp: 15/7/015.

- Download application form tại link: https://www.enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs

Xem thêm thông tin: https://www.enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.