Học bổng Tiến sĩ Khoa học máy tính của Trường nghiên cứu quốc tế Max Planck tại Đức, 2019

27/09/2018
Học bổng Tiến sĩ Khoa học máy tính của Trường nghiên cứu quốc tế Max Planck tại Đức, 2019
Giới thiệu
Trường nghiên cứu quốc tế Max Planck về Khoa học Máy tính (IMPRS-CS) là một trường sau đại học do Viện Max Planck về Tin học, Viện Max Planck về Hệ thống Phần mềm và Đại học Saarland phối hợp điều hành.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Tiến sĩ.
 • Ngành học:  Đại số Hình học và Đại số Máy tính, Thuật toán, Trí tuệ nhân tạo,Tự động hóa Logic, Tin sinh học, Sinh học tính toán và thuật toán ứng dụng, Kiến trúc máy tính, Đồ họa máy tính, Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin, Hệ thống và phần mềm, Tương tác máy tính với con người, Bảo mật và mật mã thông tin, Hệ thống thông tin, Máy học, Phân tích hình ảnh toán học, Hệ điều hành và hệ thống phân tán, Lập trình, Ngôn ngữ lập trình và xây dựng trình biên dịch, Hệ thống lập trình, Hệ thống phản ứng, Kỹ thuật phần mềm, Viễn thông, Khoa học máy tính.
 • Giá trị học bổng:  Tài trợ toàn phần.
 • Số lượng học bổng:  15 suất.
 • Đối tượng:  Ứng viên Đức và quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại  Đức.

Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên Đức và quốc tế có thể đăng ký cho vị trí tiến sĩ này.
 • Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau :

- Có bằng Thạc sĩ về Khoa học Máy tính (hoặc bằng cấp tương đương) từ một tổ chức giáo dục đại học chuyên về nghiên cứu.

- Có thành tích học tập xuất sắc (xếp hạng top đầu lớp)

- Có thái độ làm việc độc lập, sáng tạo.

- Đã thực hiện nghiên cứu và xuất bản công trình nghiên cứu.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do trường đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký: Đăng ký trực tuyến.

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.