Học bổng Thạc sĩ Xã hội học, Đại học Newcastle, Anh, 2018

11/04/2018
Học bổng Thạc sĩ Xã hội học, Đại học Newcastle, Anh, 2018
Giới thiệu
Trường Địa lý, Chính trị và Xã hội học (School of Geography, Politics and Sociology - GPS) thuộc Đại học Newcastle nhận hồ sơ đăng ký Học bổng Xã hội học nhằm thực hiện chương trình thạc sĩ vào tháng 9 năm 2018. Sinh viên trong và ngoài nước đều có thể tham gia.
Thông tin học bổng

Image result for newcastle university l

 

 

Trường Địa lý, Chính trị và Xã hội học (GPS) được thành lập vào năm 2003. Nó là sự kết hợp của ba khoa tách biệt, mỗi khoa đều có lịch sử giảng dạy và nghiên cứu lâu dài. Địa lý đã được giảng dạy tại Đại học Newcastle từ năm 1927, Chính trị đã được giảng dạy hơn 50 năm và Xã hội học hơn 40 năm.

Image result for newcastle university l

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: 

 • Lĩnh vực Địa lý: Thạc sĩ Địa lý Nhân văn (Nghiên cứu)
 • Thạc sĩ Phát triển Địa phương và Khu vực (Nghiên cứu)
 • Lĩnh vực Khoa học và Xã hội học:
  • Thạc sĩ Xã hội học
  • Thạc sĩ Nghiên cứu Xã hội học và Xã hội

Giá trị học bổng: Giá trị học bổng được tính theo mức phí của sinh viên nội địa (dự đoán £ 7200 dành cho mỗi chương trình giảng dạy sau đại học năm 2018-2019). Những học bổng nhỏ hơn sẽ được trao dựa trên chất lượng hồ sơ đăng ký.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được trao tại Anh.

Yêu cầu:

 • Yêu cầu quốc tịch: Sinh viên trong và ngoài nước đều có thể đăng ký nhận học bổng.
 • Yêu cầu đầu vào: Để được cân nhắc, ứng viên cần đã đăng ký cho một vị trí trong một trong các chương trình sau đây, trích dẫn mã GPS18 vào mục "Học bổng/ Tham khảo đối tác" trong mẫu đăng ký online.
 • Yêu cầu tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ của ứng viên, ứng viên cần đạt những yêu cầu tiếng Anh của trường dành cho các khóa học sau đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 05/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để được cân nhắc cho một trong số các học bổng, bạn cần hoàn thành và nộp những mẫu đăng ký liên quan:

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây.

Theo Scholarship planet 

 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.