Học bổng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hỗ trợ tài chính theo nhu cầu cần thiết tại Thụy Sĩ, 2018

19/08/2018
Học bổng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hỗ trợ tài chính theo nhu cầu cần thiết tại Thụy Sĩ, 2018
Giới thiệu
Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) trao học bổng nhằm hỗ trợ và khuyến khích ứng viên có thể học tập từ bất kỳ quốc tịch nào
Thông tin học bổng

Chương trình giảng dạy của viện được thiết kế để đảm bảo rằng ứng viên có các nguyên tắc cơ bản cần thiết trong kinh doanh ngày nay và tăng nhận thức để ứng viên có thể tự tin đối đầu với thách thức kinh doanh trên toàn thế giới.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Thạc sĩ.

 • Ngành học: Quản trị kinh doanh.
 • Giá trị học bổng:  Khoảng 500.000 CHF/ năm. Khoản hỗ trợ tài chính tối đa được trao cho mỗi ứng viên là 65.000 CHF.
 • Số lượng học bổng: 16 suất.
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại Thụy Sĩ.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng tiêu chí của mỗi học bổng được nêu dưới đây:

        - Học bổng Lãnh đạo tương lai:

          + Ứng viên thể khả năng lãnh đạo đặc biệt.

          + Gửi bài luận 750 từ về: “Người ta nói rằng thành công trong kinh doanh đòi hỏi sự linh hoạt để đáp ứng, nhưng cũng cam kết với một tập hợp các giá                 trị được công nhận”. Thảo luận bằng trải nghiệm cá nhân và chuyên môn của bạn.

        - Học bổng cựu sinh viên.

          + Gửi bài luận dài 1.000 từ về:  Xác định một vấn đề trong khu vực / quốc gia của bạn mà bạn cho là ưu tiên giải quyết. Tại sao bạn lại chọn vấn đề này?               Làm thế nào bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp  đảm bảo hành động của bạn có tác động bền vững?

       - Học bổng cho phụ nữ của Nestlé

          + Ưu tiên dành cho phụ nữ từ các nước đang phát triển.

          + Nhân viên của Nestlé hoặc các công ty con của Nestle không đủ điều kiện.

          + Gửi bài luận dài 750 từ về:  Nhiều người đã cho rằng sự đa dạng trong nhóm Quản lý hàng đầu của một tổ chức tốt cho lợi nhuận và khách hàng. Bạn                 sẽ đề xuất những cách nào để đạt được sự đa dạng lớn hơn?

       - Học bổng Jim Ellert

          + Gửi bài luận 500 từ về:  Tại sao bạn muốn theo học MBA tại IMD?

       - Học bổng Stewart Hamilton

          + Thể hiện sự hiểu biết về quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm của công ty.

          + Gửi bài luận dài 750 từ về: Điều gì đã thất bại trong hệ thống quản trị doanh nghiệp của Hollinger và những bài học cá nhân của bạn từ nghiên cứu                     điển hình 'Hollinger và sự sụp đổ của Conrad Black' là gì?

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Các ứng viên quốc tế thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Để đăng ký, vui lòng đảm bảo rằng ứng viên:

        - Sử dụng mẫu học bổng IMD MBA để viết bài luận của bạn

        - Hoàn thành mẫu đơn xin Hỗ trợ tài chính của MBA (trừ các đơn xin học bổng Lãnh đạo tương lai) và nộp đơn đăng ký đầy đủ tới mbafinance-at-imd.org

        - Tất cả các bài tiểu luận phải phản ánh quan điểm cá nhân của bạn được thể hiện bằng các từ của riêng bạn, nếu cần thiết ứng viên được trích dẫn thích hợp.

       Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

       Xem thêm thông tin học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.