Học bổng tại đại học công nghệ Nanyang, Singapore

30/03/2015
Học bổng tại đại học công nghệ Nanyang, Singapore
Yêu cầu
có bẳng Cử nhân về Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan đến máy tính.
Thông tin học bổng

Đất nước: Singapore

Bậc học: Tiến sĩ (làm việc tại Singapore)

Chuyên ngành: Vật lý dựa trên mô phỏng quần áo, Thử nghiệm ảo trên trang phục, Tương tác thế giới ảo, Tương tác gia tố thực, Mô hình ứng xử cho người ảo và robot, Mô phỏng nối y tế, Mô hình đám đông và nhóm, …

Loại học bổng: học phí và chi phí hỗ trợ dựa trên thành quả nghiên cứu

Điều kiện tham gia: có bẳng Cử nhân về Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan đến máy tính.

Ứng viên nộp hồ sơ qua mạng; hồ sơ bao gồm: CV, Bản tóm tắt ngắn về những nghiên cứu có khả năng, 2 thư giới thiệu.

 Thông tin chi tiết liên hệ:

imi-phd@ntu.edu.sg or +65-6592 7721

hoặc xem tại: https://imi.ntu.edu.sg

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.