Học bổng Sir Edmund Hillary, Đại học Waikato, New Zealand năm 2016

09/07/2015
Học bổng Sir Edmund Hillary, Đại học Waikato, New Zealand năm 2016
  • Khu vực: Châu Úc
  • Quốc gia: New Zealand
  • Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
  • Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2015
Giới thiệu
Đại học Waikato, New Zealand chào đón sinh viên tham gia vào chương trình Học bổng Sir Edmund Hillary năm 2016. Tất cả các ứng viên là sinh viên New Zealand và người có hộ khẩu thường trú tại New Zealand cũng như sinh viên quốc tế đều có thể tham gia nộp hồ sơ
Thông tin học bổng

Trường ĐH : Học bổng Sir Edmund Hillary, Đại học Waikato, New Zealand năm 2016

Quốc gia: New Zealand

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Giáo Dục và Đào Tạo, Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học Xã hội và Truyền thông, Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch, Kinh doanh và quản lý, Luật, Nhân văn, Y tế và sức khỏe

Chuyên ngành: Nghiên cứu Khoa Học

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ (PhD), Đại học, Cao đẳng

Học bổng Sir Edmund Hillary, Đại học Waikato, New Zealand năm 2016

Học bổng Sir Edmund Hillary, Đại học Waikato, New Zealand năm 2016

Trường Đại học Waikato (The University of Waikato) tọa lạc tại vùng Waikato trên đảo Bắc của New Zealand. Trường hiện là nhà của khoảng 13.000 sinh viên trong đó có 1.800 là sinh viên quốc tế đến từ 70 quốc gia khác nhau. Trường bao gồm 7 khoa chính, nghệ thuật và khoa học xã hội, khoa học và kỹ thuật, khoa học máy tính và toán học, giáo dục, sự phát triển của người Maori và Thái Bình Dương, pháp luật, trường quản lý Waikato, và trường cao đẳng Pathways. Các khóa học được cung cấp cho các bậc học từ nền tảng đến trình độ đại học, sau đại học và tiến sĩ.

Đại học Waikato, New Zealand chào đón sinh viên tham gia vào chương trình Học bổng Sir Edmund Hillary năm 2016. Tất cả các ứng viên là sinh viên New Zealand và người có hộ khẩu thường trú tại New Zealand cũng như sinh viên quốc tế đều có thể tham gia nộp hồ sơ. Học bổng sẽ tài trợ học phí cũng như các chi phí liên quan. Số lượng suát học bổng sẽ được quyết định mỗi năm bởi Đại học Waikato. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 18/09/2015.

Mục đích của chương trình Học bổng Sir Edmund Hillary là nhằm hỗ trợ sinh viên đạt được kết quả học tập cao nhất trong suốt quá trình học tại trường, đồng thời khuyến khích các tài năng xuất sắc trong lĩnh vực thể thao, nghệ thuật cũng như thúc đẩy các tài năng lãnh đạo thông qua các chương trình phát triển cá nhân.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Waikato, New Zealand

Đối tượng: Ứng viên New Zealand cũng như ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Số lượng: Sẽ được quyết định mỗi năm bởi Đại học Waikato

Thời hạn học bổng: 1 năm

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ bao gồm học phí trong nước và các khoản phí liên quan. Nó sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản nộp học phí của sinh viên với trường Đại học Waikato tại thời điểm ghi danh. Ngoài ra, nếu một người nhận học bổng cư trú tại một trong các nhà kí túc xá của trường, họ có thể yêu cầu bằng văn bản rằng học bổng được sử dụng để chi trả sinh hoạt phí (tương đương với chi phí học phí trong nước của họ) thay cho chi trả học phí. Sinh viên quốc tế được nhận học bổng có giá trị tương đương với học bổng của sinh viên bản ngữ. Nó sẽ là trách nhiệm của sinh viên để thanh toán số dư tiền của họ. Sinh viên có thể được hưởng nhiều lợi ích hơn nữa, phù hợp với nguyện vọng của bản thân. Những lợi ích này sẽ được đàm phán trên cơ sở từng trường hợp với Giám đốc Phòng Quản lý sinh viên chất lượng cao của trường, và được xác định trong kế hoạch hàng năm của sinh viên. Những lợi ích đó có thể bao gồm: (a) một phần hoặc toàn quyền truy cập vào các dịch vụ và tiện ích cộng cộng của Đại học có liên quan và / hoặc (b) sự tham gia tài trợ các cơ hội phát triển hoặc đào tạo cụ thể.

Yếu tố lựa chọn: Hội đồng Tuyển chọn Học bổng Sir Edmund Hillary sẽ được chủ trì bởi Chủ tịch Hội Sinh viên và Dịch vụ Học tập và sáu thành viên khác sẽ được bổ nhiệm bởi Phó Hiệu Trưởng cùng với Chủ tịch Hội Sinh viên và Dịch vụ Học tập và Chủ tịch Ủy ban Học bổng.

Hội đồng Tuyển chọn Học bổng Sir Edmund Hillary sẽ:

- Xem xét các hồ sơ và có thể liên hệ với người giới thiệu trên cơ sở bí mật nhằm tìm thêm thông tin có liên quan,

- Có thể tham khảo ý kiến ​​với các đại diện của các cơ quan thể thao và nghệ thuật có liên quan để đánh giá bất kỳ thành tựu được liệt kê trong hồ sơ của người nộp đơn,

- Có thể, theo quyết định của mình, yêu cầu người nộp đơn để thực hiện một cuộc phỏng vấn hoặc thử giọng,

- Xác định các giải thưởng và báo cáo quyết định của mình cho Ủy ban Học bổng, và

- Quyền trao học bổng ít hơn số lượng học bổng tối đa mỗi năm.

- Quyết định của Hội đồng Tuyển chọn là cuối cùng và không có sự điều chỉnh nào được chấp nhận sau khi cuộc họp của Hội đồng Tuyển chọn kết thúc.

- Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng Tuyển chọn có thể cấp cho một học bổng có điều kiện mặc dù người nộp đơn không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định. Đây chỉ là tạm thời.

Yêu cầu: Học bổng Sir Edmund Hillary chào đón sinh viên New Zealand và người có hộ khẩu thường trú tại New Zealand cũng như sinh viên quốc tế:
Để có đủ điều kiện để được xem xét cho các giải thưởng của chương trình học bổng, ứng viên phải chứng minh được:
- Thành tích học tập, như được định nghĩa theo mục 4 dưới đây, và
- Thành tích đáng kể cho đến nay và tiềm năng để tiếp tục nổi trội trong:
- Một bộ môn thể thao, hoặc
- Một bộ môn biểu diễn, nghệ thuật sáng tạo, và
- Phẩm chất lãnh đạo.
Hồ sơ được xét duyệt cũng sẽ được đánh giá về:
- Sự liên kết của các môn thể thao hoặc thực hiện hoặc nghệ thuật sáng tạo liên quan đến tầm nhìn của trường và Mục đích của Chương trình học bổng Sir Edmund Hillary, và
- Khả năng của trường, kết hợp với các cơ quan địa phương có liên quan, để cung cấp quyền truy cập vào thiết bị và hỗ trợ phát triển phù hợp với môn thể thao hoặc thực hiện hoặc nghệ thuật sáng tạo.
- Khi lựa chọn ứng viên phù hợp, Ban hội thẩm có thể tính sẵn sàng của người nộp đơn và khả năng tham gia đầy đủ và đóng góp tới Chương trình học bổng Sir Edmund Hillary.

Thời hạn nhận hồ sơ: 18/09/2015

Phương thức nạp đơn: Ứng viên phải bao gồm trong hồ sơ của họ:
- (A) Một sơ yếu lý lịch (bao gồm một bản tóm tắt một trang của những thành tựu liên quan và giải thưởng)
- (B) Một bài luận cá nhân (tối đa hai trang) mà một thời gian ngắn trình bày như sau: - thành tích tốt nhất cho đến nay và lí do - khát vọng tương lai trong lĩnh vực thể thao hoặc nghệ thuật – kinh nghiệm tham gia các hoạt động lãnh đạo & cộng đồng
- (C) Một tài liệu tham khảo từ một cơ quan có liên quan đến mã thể thao, biểu diễn nghệ thuật hay nghệ thuật sáng tạo có liên quan, xác nhận việc khả năng của ứng viên trong môn thể thao, nghệ thuật, tiềm năng để tiếp tục phát triển, cũng như phẩm chất lãnh đạo
- (D) Một tài liệu tham khảo thứ hai như sau:
a. Ứng viên hiện đang theo học tại trường trung học phải đính kèm đơn đánh giá của Hiệu trưởng
b. tất cả các ứng viên khác phải đính kèm một tài liệu tham khảo để chứng thực khả năng lãnh đạo của người nộp đơn, và khả năng duy trì các tiêu chuẩn học tập trong khi theo đuổi nỗ lực nghệ thuật, thể thao của mình.
- (E), Nếu liên quan, vui lòng nộp bản sao tác phẩm sáng tạo hoặc thu âm buổi biểu diễn (ứng sáng tạo / nghệ thuật biểu diễn chỉ). Xin lưu ý rằng các nghiên cứu tất cả các điệu nhảy, màn hình và phương tiện truyền thông, thiết kế đồ họa, âm nhạc và sân khấu sinh viên được yêu cầu nộp một USB, DVD hoặc đĩa CD có chứa các bản ghi âm của buổi biểu diễn / ví dụ về công việc. Ứng nghệ thuật khác có thể chọn để làm như vậy nếu họ cảm thấy tài liệu đó sẽ giúp ích cho Hội đồng Tuyển chọn.
- (F) Một bản sao mới nhất bảng điểm NZQA đối với sinh viên New Zealand và bảng điểm đối với sinh viên quốc tế
Ứng viên điền thông tin vào đơn đăng kí học bổng theo địa chỉ bên dưới.

Xem thêm thông tin: https://www.waikato.ac.nz/research/scholarships/SirEdmundHillaryScholarshipForm.shtml

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.