Học bổng sau tiến sĩ Jean Monnet cho các ứng viên quốc tế tại RSCAS ở Ý, 2019-2020

09/10/2018
Học bổng sau tiến sĩ Jean Monnet cho các ứng viên quốc tế tại RSCAS ở Ý, 2019-2020
Giới thiệu
Học bổng Jean Monnet sẽ được xem xét dựa trên đề xuất nghiên cứu và sơ yếu lý lịch của ứng viên.
Thông tin học bổng

 

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Sau tiến sĩ.
 • Ngành học:  Hội nhập, Quản trị và Dân chủ; Điều tiết thị trường và quản lý tài chính; Chính trị thế giới và châu Âu.
 • Giá trị học bổng:  Cấp Khoản trợ cấp cơ bản là 2.500 € /tháng. Ngoài ra học bổng còn hỗ trợ trợ cấp gia đình lên đến € 300 /tháng và trợ cấp đi lại 1,200 €
 • Số lượng học bổng:  20 suất.
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại  Ý

Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu sau :

- Đã nhận được tiến sĩ hơn 5 năm trước khi bắt đầu học bổng vào ngày 1 tháng 9.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký : Đăng ký trực tuyến.

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.