Học bổng Sau Đại học tại trường ĐH London, Anh

22/11/2015
Học bổng Sau Đại học tại trường ĐH London, Anh
Thông tin học bổng

 Tổ chức cấp: University of London

Quốc gia: Anh

Bậc học: Thạc sĩ (MA)

Ngành học: Học bổng sẽ trao cho ngành Nghiên cứu bắt buộc di cư và người tị nạn.

Đối tượng: Ứng viên từ các nước thu nhập vừa và thấp (bao gồm Việt Nam) đều có thể nộp đơn xin cấp học bổng này.

Giá trị học bổng:

Học bổng Sadako Ogata bao gồm toàn bộ phí cho chương trình học, bao gồm 2 khoản phí cốt lõi, 4 khoản phí tự chọn và 2 khoản phí luận án. Với năm 2015 – 2016, đây là các khoản phí tương đương £7,350 cho toàn bộ học bổng. Học bổng không bao gồm các chi phí kiểm tra và khác chi phí khác không nộp trực tiếp cho trường (chẳng hạn như mua nguyên liệu bổ sung hoặc thiết bị điện tử), phí tái nộp, thanh toán các khoản tự chọn nếu sinh viên quyết định chuyển, hoặc các phí khác không bao gồm ở trên. Ứng viên phải đảm bảo họ có khả năng chi trả các khoản phí đó từ những nguồn tài chính khác. Nếu không có ứng viên phù hợp nào được chọn trong vòng một năm, học bổng sẽ được giữ lại cho đến năm tiếp theo.

Yêu cầu: Ứng viên xin cấp học bổng Sadako Ogata phải:

- Nhận được đề nghị đăng kí vào chương trình MA ngành Nghiên cứu bắt buộc di cư và người tị nạn cho khóa học sắp tới có liên quan

- Mang quốc tịch và là người cư trú của một quốc gia có thu nhập vừa và thấp

- Chứng minh được thành tích học tập xuất sắc và có tiềm năng trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là các thành tựu trong quá khứ.

- Không để mất cơ hội theo học MA ngành ngành Nghiên cứu bắt buộc di cư và người tị nạn do hoàn cảnh tài chính.

- Sinh viên đang theo học với giải thưởng của University of London không được xin cấp học bổng này.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót 31/01/2016

Phương thức nạp đơn:

Liên kết đến mẫu đơn xin cấp học bổng sẽ được gửi qua email khi mở đăng ký. Nếu bạn quyết định nộp đơn vào quỹ học bổng, bạn nên đợi đếu khi nhận được quyết định về việc nộp đơn của bạn trước khi hoàn tất đăng ký. Đơn xin học bổng là một quá trình riêng biệt với xin nhập học chương trình MA ngành ngành Nghiên cứu bắt buộc di cư và người tị nạn. Đòi hỏi ứng viên phải cung cấp chi tiết các thành tích trong quá khứ có liên quan đến việc nghiên cứu, các vị trí chuyên môn, thông tin cá nhân và tình hình tài chính. Ứng viên cũng sẽ được yêu cầu cung cấp thêm về động lực của bản thân khi nộp đơn vào chương trình và học bổng.

Xem thêm thông tin chi tiết tại:

https://www.londoninternational.ac.uk/sadako-ogata-scholarship

 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.