Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế của ĐH Manchester, Anh năm 2016

30/11/2015
Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế của ĐH Manchester, Anh năm 2016
Giới thiệu
Manchester là một trong những trường ĐH nổi tiếng nhất Vương Quốc Anh và trên toàn thế giới với bề dày lịch sử gần 200 năm về đào tạo và nghiên cứu. Năm 2007 trong bảng xếp hạng các trường đại học xuất sắc nhất thế giới, Đại học Manchester được xếp hạng 5 tại Anh, hạng 9 tại Châu Âu và hạng 48 trên thế giới. Trường là một trong những điểm đến lý tưởng nhất cho sinh viên quốc tế với chuẩn mực đào tạo rất cao.
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp: University of Manchester, UK

Quốc gia: UK

Bậc học: Tiến sĩ

Ngành học: Tất cả các lĩnh vực nghiên cứu

Đối tượng: Sinh viên quốc tế trên mọi quốc gia

Giá trị học bổng: Có 3 loại học bổng mà ứng viên có thể xin cấp, phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người:

-Full Award – gồm đầy đủ học phí và chi phí sinh hoạt;

-Partial Award – có thể là một trong hai: học phí hoặc chi phí sinh hoạt, tùy vào nhu cầu tài chính của ứng viên;

-Recognition Award – dành cho những ứng viên không tìm sự hỗ trợ về kinh phí nhưng muốn nhận được tình trạng học bổng và tận dụng các cơ hội đào tạo bổ sung được cung cấp.

- Tất cả những ai được cấp học bổng đều được mời đến các sự kiện, như hội thảo về vai trò lãnh đạo và tạo tác động cho việc nghiên cứu của bạn, cũng như các hoạt động mạng.

Yêu cầu: 

- Để đủ điều kiện, ứng viên phải đạt được tối thiểu bằng first-class honours, và có bằng Thạc sĩ ưu tú hoặc xuất sắc.

-Bạn cũng phải có một lời đề nghị từ University of Manchester cho chương trình Tiến sĩ và có thành tích trong việc tham gia nghiên cứu. Có thể bao gồm cả sự đóng góp vào các ấn phẩm/bài báo, xúc tiến nghiên cứu đến thị trường rộng hơn, các công nhận/giải thưởng cho công việc nghiên cứu trước đây, đại diện cho nhóm nghiên cứu tại các sự kiện bên ngoài, các kế hoạch hợp tác…

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót là 19/02/2016

Phương thức nạp đơn

Nạp đơn xin học bổng tại các Khoa. Hoạt động nghiên cứu của trường gồm một phạm vi rộng các ngành khoa học gồm Y học, Sinh học, Y tế, Lâm sang và Tâm lý.

Tìm hiểu thêm thông tin hoạt động nghiên cứu tại Khoa và các chương trình nghiên cứu hiện có. Để nạp đơn xin học bổng, vui lòng tải mẫu đơn PDS Awards.

Hãy gửi đơn hoàn chỉnh qua email đến julieann.heynes-at-manchester.ac.uk trước thứ 6, 19/02/2016. Chú ý rằng ứng viên phải nhận được lời đề nghị từ nhà trường cho chương trình nghiên cứu Tiến sĩ trước khi xem xét học bổng.

 Application Form

Xem thêm thông tin chi tiết tại:

https://www.mhs.manchester.ac.uk/study/research/studentships-and-funding/funding-schemes/presidents-doctoral-scholar-awards/

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.