Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế của Örebro University, Thụy Điển, năm 2016 – 2017

24/11/2015
Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế của Örebro University, Thụy Điển, năm 2016 – 2017
Giới thiệu
Đại học Örebro được thành lập vào năm 1999, là một trường đại học có trụ sở tại Thụy Điển. Trường cung cấp các chương trình đại học và nghiên cứu trong các lĩnh vực pháp luật, nhân văn, khoa học xã hội, và nhiều hơn. Đây là một trong những trường đại học phát triển nhanh nhất ở Thụy Điển và có 17.000 sinh viên và 1.200 nhân viên.
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp: Örebro University, Thụy Điển

Quốc gia: Thụy Điển

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Dành cho các ngành học hiện có tại Örebro University

Đối tượng: Các sinh viên tại các quốc gia không thuộc khối Liên minh Châu Âu, khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ đều có thể nạp đơn.

Giá trị học bổng: Học bổng có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ học phí, nhưng không bao gồm chi phí sinh hoạt.

Yêu cầu: Dành cho các sinh viên tại các quốc gia không thuộc EU, EEA và Thụy Sĩ, đang có nhu cầu về học phí.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót là 31/01/2016

Phương thức nạp đơn: Việc nộp đơn được thực hiện qua dịch vụ trực tuyến tại universityadmissions.se. Các phương thức nạp đơn đều qua trực tuyến. Tài liệu gồm:

- Lá thư trình bày bản thân (tối đa 1 trang)

- CV (tối đa 1 trang)

- 2 lá thư giới thiệu (mỗi thư tối đa 1 trang)

Lưu tên file những tài liệu trên là tên bạn và số hồ sơ, và gửi file dạng PDF đến scholarship-at-oru.se. Chỉ những tài tiệu có dạng PDF mới được xem xét.

Application Form

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://www.oru.se/English/Education/Master-students/Scholarships/

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.