Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế năm 2016 của Berlin Institute for Cultural Inquiry, Đức

15/11/2015
Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế năm 2016 của Berlin Institute for Cultural Inquiry, Đức
Giới thiệu
Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế năm 2016 của Berlin Institute for Cultural Inquiry, Đức
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp: Berlin Institute for Cultural Inquiry, Đức

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau tiến sĩ

Ngành học: Các ngành thuộc dự án Errans

Đối tượng: Ứng viên ở mọi quốc gia đều có thể nộp đơn xin cấp học bổng

Giá trị học bổng: Khoảng từ 1.800 đến 2.000 EUR mỗi tháng

Yêu cầu

- Tất cả các ngành, lĩnh vực và mọi quốc tịch đều được tiếp nhận. Ứng viên buộc phải hoàn thành bậc học (BA, MA hay PhD) trong 10 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Thành thạo ngôn ngữ Anh là điều cần thiết, một ít hiểu biết về tiếng Đức sẽ cuốn hút hơn.

- Học bổng ICI dành cho dự án cá nhân và thường phải chú trọng. Những ứng viên không đáp lại thông báo được yêu cầu thêm điều kiện hoặc lựa chọn thêm tiêu chí, đều không được xét học bổng.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót nộp đơn là 6/1/2016.

Phương thức nạp đơn:

Chỉ chấp nhận hồ sơ được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức và thông qua e-mail. Chi tiết về hồ sơ có trong hướng dẫn nộp đơn ờ phần thông báo học bổng và thường bao gồm: bảng thông tin, CV, dự án đầu tư, mẫu công việc/danh mục đầu tư và 2 lá thư giới thiệu. Hồ sơ hoàn chỉnh phải được chuyển đến trước hạn chót đã thông báo. Chúng tôi rất tiếc vì những hồ sơ không hoàn chỉnh và trễ hạn sẽ không được xem xét.

Mẫu đơn: https://www.ici-berlin.org/fellowships/application-instructions/

Xem thêm thông tin chi tiết tạihttps://www.ici-berlin.org/fellowships/

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.