Học bổng quốc tế Dr Abdul Kalam Scholarships , University of Sydney, Úc

17/03/2015
Học bổng quốc tế Dr Abdul Kalam Scholarships , University of Sydney, Úc
Giới thiệu
Loại học bổng: hỗ trợ tài chính: 50% học phí mỗi năm
Yêu cầu
- Cho bậc Đại học: ứng viên đã tốt nghiệp lớp 12; không chấp nhận ứng viên chuyển số tín chỉ từ trường khác sang. - Cho bậc sau Đại học: ứng viên đã có bằng Cử nhân từ khá trở lên. Không chấp nhận ứng viên đã học khóa sau Đại học. - Thông thạo tiếng Anh
Thông tin học bổng

Đất nước: Australia

Bậc học: Đại học và sau Đại học

Chuyên ngành: Kỹ thuật và Công nghệ thông tin

Loại học bổng: hỗ trợ tài chính: 50% học phí mỗi năm

Điều kiện tham gia:

- Cho bậc Đại học: ứng viên đã tốt nghiệp lớp 12; không chấp nhận ứng viên chuyển số tín chỉ từ trường khác sang.

- Cho bậc sau Đại học: ứng viên đã có bằng Cử nhân từ khá trở lên. Không chấp nhận ứng viên đã học khóa sau Đại học.

- Thông thạo tiếng Anh

Ứng viên được nhận học bổng sẽ phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Không nhận học bổng hỗ trợ học phí nào từ trường

- Bắt đầu chương trình học vào năm 2012

- Tự chi trả phí đi lại, sinh hoạt phí, phí sách vở và các chi phí lệ thuộc khác cùng Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế (OSHC)

- Tự trả phần học phí còn lại

- Không được bỏ ngang khóa học.

Hạn nộp hồ sơ:

- 31/10/2011 cho kì 1/2012

- 30/4/2012 cho kì 2/2012

 Thông tin chi tiết liên hệ:

Faculty of Engineering and Information Technologies

T 61 2 9351 2534

E www.sydney.internationalstudent.info

sydney.edu.au/engineering

hoặc xem tại: www.kilroy.fi

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.