Học bổng quốc tế của AAUW (Mỹ) dành cho sinh viên nữ

26/09/2015
Học bổng quốc tế của AAUW (Mỹ) dành cho sinh viên nữ
  • Khu vực: Châu Mỹ
  • Quốc gia: Mỹ
  • Bậc học: Sau tiến sĩ, Thạc sĩ, Tiến sĩ
  • Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2015
Giới thiệu
AAUW (American Association of University Women) cấp học bổng cho chương trình học hoặc nghiên cứu toàn thời gian tại Mỹ cho sinh viên nữ không phải công dân hay thường trú nhân ở Mỹ, cho cả cấp độ Đại học và Sau đại học. Học bổng có giá trị từ $18.000 (Thạc sỹ/ Chuyên gia nghiên cứu), $20.000 (Tiến sỹ), $30.000 (Sau tiến sỹ).
Thông tin học bổng

 Tổ chức cấp: American Association of University Women

Quốc gia: Mỹ

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ, Sau Tiến Sĩ

Đối tượng: Ứng viên nữ không phải công dân Mỹ. 

Giá trị học bổng: 

Chương trình Thạc sĩ: $18,000

Chương trình Tiến sĩ: $20,000

Chương trình Sau Tiến sĩ: $30,000

Yêu cầu:

Ứng viên là nữ, và là không phải công dân Mỹ

 Ứng viên mang quốc tịch kép của Mỹ và một quốc gia khác thì không được chấp nhận

Ứng viên có văn bằng tương đương với bằng Cử nhân của Mỹ (có thể đạt được tại Mỹ hoặc nước ngoài) đến 30/09/2015

Ứng viên thành thạo Tiếng Anh

Ứng viên phải có ý điịnh quay về quê hương của mình để theo đuổi sự nghiệp sau khi khóa học kết thúc

Xem yêu cầu đầy đủ tại full eligibility criteria.

Thời hạn nộp đơn: Hạn chót là ngày 01/12/2015

Phương thức nộp đơn:

Đơn đăng ký và tài liệu hỗ trợ được gửi qua hình thức online

Xem thông tin chi tiết tại website: https://www.aauw.org/what-we-do/educational-funding-and-awards/international-fellowships/

 

 

 

 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.