Học bổng President của Đại học Winnipeg tại Canada, năm 2019

23/08/2018
 Học bổng President của Đại học Winnipeg tại Canada, năm 2019
Giới thiệu
Trường đại học Winnipeg đảm bảo rằng tất cả học sinh có quyền bình đẳng để học tập cao hơn.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng: 

 • Bậc học : Sau đại học.
 • Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình giảng dạy tại trường.
 • Giá trị học bổng : $3,500 - $5,000.
 • Đối tượng : Ứng viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Học bổng  có thể được nhận tại Canada.

Yêu cầu: 

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
       - Có điểm trung bình tối thiểu 80% hoặc tương đương.
 
       - Là một sinh viên quốc tế.
 
       - Tham gia năm học đầu tiên của bất kỳ khóa học nào.
 
       - Thể hiện phẩm chất lãnh đạo đặc biệt.
 
       - Nộp đơn xin nhập học vào ngày hết hạn học bổng.
 • Yêu cầu tiếng Anh:  Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh phải đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh do trường đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách  đăng ký :  Đơn xin phải được gửi qua đường bưu điện.
          Ngoài đơn xin, vui lòng gửi các hồ sơ sau:
 
       - Bài luận ngắn khoảng 250-500 từ miêu tả về bản thân, tham gia các hoạt động ngoại khóa / tình nguyện viên và mục tiêu học tập và nêu rõ lý do tại sao bạn xứng đáng nhận học bổng.
 
       - Liệt kê các hoạt động tình nguyện / ngoại khóa theo thứ tự thời gian, kinh nghiệm làm việc, giải thưởng, bất kỳ ấn phẩm nào, v.v.
 
       - Bảng điểm chính thức.
 
      Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.
 
      Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.
 
 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.